Publisert: 18. oktober 2013
Eldre
RAMMER FLERE: Demens er en belastning både for den som rammes direkte og for pårørende. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

TV-aksjon for demenssaken

TV-aksjon for demenssaken

TV-aksjonen 20. oktober støtter forskning om demens, grupper for pårørende og aktivitetstilbud til mennesker med demens. Bladet PsykoppNytt tar i sin nyeste utgave opp ulike psykiske aspekter ved demens.

-Mange strekker strikken altfor langt. Jeg har snakket med pårørende som sier at de tar en time av gangen for å komme seg gjennom dagen. Det er beinhardt, sier forsker ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Bente Nordtug, til bladet PsykopppNytt.

Bedre hverdag

Hun har forsket på omsorgsbelastningen hos ektefeller og samboere med partnere som har kols og demens.

Pårørende til mennesker med demens er blant dem som får støtte gjennom årets TV-aksjon 20. oktober, kalt "Ingen tid å miste". Inntektene går til Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt arbeid med demens.

Målet med TV-aksjonen er å skape en bedre hverdag både for mennesker med demens og deres pårørende, samt bringe forskningen fremover slik at færre får sykdommen.

Søvnproblemer og depresjon

PsykoppNytt skriver også om en studie ved Stavanger Universitetssjukehus, som viser at demens ofte medfører både søvnproblemer og depresjon.

Stort sett fornøyde eldre

I en artikkel kalt "Alder ingen hindring" viser spesialist i klinisk aldringspsykologi, Linn-Heidi Lunde, til at det store bildet er at eldre over 70 år i Norge lever gode liv.

-Vi har mer av de positive følelsene, større trygghet, og er stort sett godt fornøyde med tilværelsen, sier Lunde.

Hun ga i fjor ut boka "Alder ingen hindring", der hun peker på at alder ikke trenger å være en hindring for livsutfoldelse.

TV-AKSJONEN 2013

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen