Publisert: 29. oktober 2013.   Endret: 25. september 2017
Debatt FARVE-konferansen 2013

HUMOR: Arrangørene av FARVE-konferansen valgte en humoristisk inngang til paneldebatten ved å la Trygdekontorets Thomas Seltzer lede den, med små filmsnutter om trygdebeistet og bedriftsidrett som sykemeldingsgrunn. F.v. Heidi Kongsteien fra Verket i Larvik kommune, Bjørn Gudbjørgsrud fra NAV, Thomas Seltzer fra Trygdekontoret, Inger Lise Blyverket fra Virke og fastlege Erik. L. Werner. FOTO: Siri Bjaarstad/NAPHA.

Kom tilbake i jobb

Kom tilbake i jobb

Heidi Kongsteien har vært utenfor arbeidslivet grunnet angst og depresjon. Under NAVs FARVE-konferanse sist uke fortalte hun hvordan fastlege og NAV sammen klarte å hjelpe henne tilbake.

-Jeg trodde aldri det kunne være bruk for meg i arbeidslivet, fortalte Kongsteien til rundt 300 tilhørere på NAVs FARVE-konferanse på Fornebu sist uke.

Sårbare overganger

Kongsteien deltok i en debatt ledet av Thomas Seltzer fra bandet Turboneger og tv-programmet Trygdekontoret. Allerede mens hun gikk på videregående skole strevde hun. Kongsteien er opptatt av at det å slite gjennom skoleløp kan føre til dårlig selvtillit og gi få mestringsopplevelser, noe som på sikt kan bli til psykiske helseproblemer.

-Det er derfor det veldig viktig at unge blir fanget opp tidlig, og at de får hjelp i de sårbare overgangene, mener Kongsteien.

-Ga meg tryggheten

Hun forteller at både lege og NAV hjalp henne i riktig retning, og at hun hele veien opplevde støtte.

-Jeg fikk en mulighet til å komme ut i arbeidslivet. Først startet jeg i praksis, og dette ga meg tryggheten jeg trengte til å gå over i lønnet arbeid, sier hun.

-Trenger veiledningskompetanse

Kongsteien formidler viktigheten av at hjelpeapparatet jobber sammen, og har troen på at dette går bra. Hun er også opptatt av at arbeidsgivere får nok kompetanse.

-Arbeidsgiverne trenger veiledningskompetanse slik at ledere kan tørre å stå i møter med arbeidstakere som sliter med psykiske helseproblemer, sier hun.

Hun roser lederen sin ved Verket i Larvik kommune for at hun hadde mot til å stå i relasjonen og gi trygghet, slik at hun turte å se seg selv som en fullverdig arbeidstaker.

-Krevende arbeidsliv

Erik L. Werner, som til daglig jobber som både fastlege og seniorforsker ved Uni Helse, vektla i debatten at man ikke bare kan se isolert på den enkeltes helseutfordringer for å forstå hvorfor mange faller ut av arbeidslivet i Norge.

-Vi har et krevende og avansert arbeidsliv. Mye av det vi kaller helse handler om helt andre ting, sier Werner.

Han viser til for eksempel lese- og skrivevansker, kompliserte liv, manglende mestring gjennom skoleløp, for noen manglende norsk-kunnskaper, og at vi har få ufaglærte jobber.

Samarbeid og lønnstilskudd

Debattdeltakerne var samstemte i det at å ha arbeid er helsefremmende. Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad, som åpnet konferansen, argumenterte for at NAV trenger partnerskap med helsesektoren, og at arbeid i langt større grad bør foreskrives på resept.

Debattdeltakerne var enige om at de ikke tror det nytter å kutte i trygdeordningene, da dette bare vil produsere flere fattige. Løsningen på å inkludere flere i arbeidslivet mener de ligger i samarbeid mellom NAV, helsetjenestene, arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner. Lønnstilskudd trekkes frem som eksempel på et virkemiddel som fungerer.

-Mange får jobb med lønn i etterkant av et lønnstilskudd. Mange norske arbeidsgivere tar ansvar, og ønsker virkelig å bidra, sier Inger Lise Blyverket fra næringslivsorganisasjonen Virke.

FARVE-KONFERANSEN
  • Arrangeres hvert år av NAV.
  • Årets konferanse ble holdt på Fornebu 23.-24. oktober, og tittelen var "Arbeid + helse = sant?".
  • Psykisk helse var ett av flere tema som ble diskutert knyttet til arbeid.
  • 300 personer deltok, og Thomas Seltzer fra Turboneger og Trygdekontoret ledet en debatt om hvordan flere kan inkluderes i arbeidslivet.

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen