Publisert: 08. november 2013
Elisabeth Sveen Kjølsrud
FORSKER: Elisabeth Sveen Kjølsrud, forsker ved Universitetet i Agder, har i sin doktorgrad sett på arbeidshverdagen til psykiatriske sykepleiere. FOTO: Privat.

Psykiatriske sykepleiere i krysspress

Psykiatriske sykepleiere i krysspress

En ny doktoravhandling viser at psykiatriske sykepleiere opplever et økt krysspress mellom krav til dokumentasjon av arbeidet og tid og rom til å utøve god praksis.

14 sykepleiere og to enhetsledere ved to akuttposter innen psykisk helsevern i et helseforetak i Norge, har deltatt i en kvalitativ studie.

23. oktober disputerte forsker Elisabeth Sveen Kjølsrud med doktorgradsavhandlingen, som heter "Profesjonsetiske utfordringer i et helseforetak".

Økte utfordringer

Kjølsrud har stilt følgende to spørsmål:

  • Hvilke etiske og moralske utfordringer opplever sykepleiere i sin arbeidshverdag på to psykiatriske akuttposter på en psykiatrisk avdeling?
  • Betyr innføringen av helseforetaksreformen noe for sykepleieres muligheter til å handle som profesjonelle?

Avhandlingen viser at de psykiatriske sykepleierne opplever flere utfordringer etter at staten overtok ansvaret for sykehusene i 2002. Noen eksempler er raskere utskriving, økende krav til standardisering, skjemavelde og ledere som bruker mer tid på administrative enn faglige spørsmål.

-Moralsk stress

-Alle arbeidsoppgavene sykepleierne presenterer, og mangel på tid, synes å forårsake et moralsk stress som sykepleierne prøver å komme til rette med, skriver Kjølsrud i sin avhandling.

Avhandlingen viser også at sykepleierne er systemtro og lojale i forhold til arbeidsstedets praksis, til tross for at de ikke alltid er enig i ideologien arbeidsstedet representerer.

NY DOKTORGRAD
  • 23. oktober disputerte forsker Elisabeth Sveen Kjølsrud med doktorgradsavhandlingen "Profesjonsetiske utfordringer i et helseforetak".
  • Disputasen foregikk ved Universitetet i Agder.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen