Publisert: 18. november 2013
Dagfinn Bjørgen
MÅ HA LAVTERSKELTILBUD -Man må ha en sterkere lovregulering og økonomisk sikring av må-tjenester i kommunene. En må-tjeneste sett fra Mental Helses ståsted er lavterskeltilbud i kommunene, sier nyvalgt landsleder i Mental Helse, Dagfinn Bjørgen. FOTO: Hege Paulsen/Mental Helse.

Dagfinn Bjørgen ny Mental Helse-leder

Dagfinn Bjørgen ny Mental Helse-leder

-Medisinfrie tilbud og reduksjon av tvang er saker vi vil jobbe mye for å fremme, sier nyvalgt landsleder i organisasjonen Mental Helse, Dagfinn Bjørgen.

Bjørgen ble valgt på Mental Helses landsmøte i Tromsø i helga, for en periode på tre år. Han overtar etter Anne Grethe Klunderud, som har vært landsleder de siste seks årene.

Medisinfrie tilbud og mindre tvang

-Vi må få satt fokus på hva som er god kvalitet i tjenestene. Medisinfrie tilbud og behandlingsforløp er en sak vi vil jobbe mye for å fremme. Det at tjenestene klarer å redusere bruk av tvang blir også sentralt for oss, sier Bjørgen til napha.no.

-Lavterskeltilbud en må-tjeneste

Han gleder seg til å ta fatt på ledervervet i Mental Helse, som han uttalte til landsmøtet at han har et stort hjerte for. Organisasjonen har mange viktige saker å jobbe for. Sikring av økonomien rundt samhandlingsreformen i forhold til tjenestene innen psykisk helsearbeid er en av disse.

-Regjeringens mål om å øremerke midler til psykiatrien er et ledd i dette. I tillegg må man ha en sterkere lovregulering og økonomisk sikring av må-tjenester i kommunene. En må-tjeneste sett fra Mental Helses ståsted er lavterskeltilbud i kommunene, sier Bjørgen.

Fagpersonell ved asylmottak

Landsmøtet vedtok dessuten en resolusjon på landsmøtet som gjaldt å sikre flyktninger og asylsøkere hjelp med å bearbeide traumer.

-Dette handler blant annet om at faglig personell innen psykisk helse må bli en del av tilbudet ved asylmottakene, mener Bjørgen.

Påvirke folks holdninger

Samtidig trekker han fram det å påvirke folks holdninger til psykiske helseproblemer og farlighet.

-Vi jobbe hardt for å redusere koblingen mellom psykiske helseproblemer og farlighet. Mange kobler dette, og det er ikke faktabegrunnet, understreker den nyvalgte landslederen overfor napha.no.

MENTAL HELSE
  • Opprettet 3.september 1978
  • Landsdekkende medlemsorganisasjon
  • Har rundt 10 000 medlemmer
  • 19 fylkeslag
  • Lokallag som dekker mer enn 300 kommuner
  • Nettside: mentalhelse.no

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen