Publisert: 28. november 2013
Karin Gravbrøt
VEIEN VIDERE: Karin Gravbrøt fra Helsedirektoratet la frem myndighetenes føringer og satsinger innen rus- og psykisk helse. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Skal styrke det lokale psykiske helsearbeidet

-Skal styrke det lokale psykiske helsearbeidet

-Det kommunale psykiske helsearbeidet og DPS-ene skal styrkes, og regelen om at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk, er planlagt gjeninnført, sier Karin Irene Gravbrøt i Helsedirektoratet.

Dette var de viktigste momentene Gravbrøt trakk frem, da hun snakket om myndighetenes sentrale føringer og satsinger under NAPHAs ACT- og samhandlingskonferanse 28. november.

Flere boliger nødvendig

-Den nye regjeringen har gitt klare signaler om at de vil videreføre satsingen på samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og lokalbaserte psykiske helsetjenester gjennom samhandlingsreformen, med uforminsket styrke, sier Gravbrøt.

Gravbrøt peker på at bolig er et nødvendig område å øke satsingen overfor mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblemer, da en del ikke blir utskrevet fra spesialisthelsetjenesten nettopp grunnet mangel på et sted å bo i kommunene.

ROP-pasienter

Videre peker hun på at rus og psykiske helseproblemer fremover vil bli sett i enda sterkere sammenheng.

-Det er mange ROP-pasienter, og vi skal ha en mer kunnskapsbasert innsats overfor dem, sier Gravbrøt.

Hun trekker frem et eksempel fra starten av sin egen yrkeskarriere som psykiatrisk sykepleier:

-Før var det sånn at man doblet dosen dersom medisinen ikke virket. Nå skal vi ha mer av det som virker, som blant annet Recovery og tilfriskningsprosesser, og mindre av det som ikke virker, sier hun.

Bygge ut DPS

Gravbrøt understreker dessuten at finansieringen av ACT-  og FACT-team, samt organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller, står støtt i neste års statsbudsjett.

Et annet sentralt moment i innlegget hennes var at DPS-ene skal bygges ut, og rustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, døgnbehandling, ambulante tjenester og poliklinikk.

ACT- og Samhandlingskonferansen 2013

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen