Publisert: 28. november 2013
Bente Weimand
BENTE WEIMAND har tatt doktorgrad om pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Pårørende må sikres hjelp

-Pårørende må sikres hjelp

Forsker Bente Weimand mener pårørende til mennesker med psykiske helseproblemer må sikres praktisk og emosjonell støtte, og at dette ikke bare kan overlates til den enkelte behandlers samvittighet.

-Retningslinjer må implementeres for å sikre at pårørende blir tatt på alvor av psykisk helsetjenestene, og at de gis støtte ut fra egen situasjon og egne behov, mener Weimand

Hun er forsker ved FOU-enheten i avdeling psykisk helsevern ved Ahus, og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

-Opplever psykisk belastning

28. november besøkte hun NAPHAs ACT- og samhandlingskonferanse i Lillestrøm. Her presenterte hun sitt doktorgradsarbeid om pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse.

-Pårørende til denne gruppen må balansere en rekke hensyn, foreta vanskelige valg både på egne og andres vegne, og opplever ofte selv en stor psykisk belastning, sier Bente Weimand.

Hun mener det dessverre er slik at en del av belastningen skriver seg fra møter med psykiske helsetjenester.

-Overlatt til seg selv

Doktorgraden hennes viser at pårørende ofte ønsker å være involvert i behandlingen av sine nærmeste for ham eller hennes del - men også for sin egen.

Personalet i de psykiske helsetjenestene bidro av og til med praktisk og emosjonell støtte, men for det meste opplevde de pårørende å bli ekskludert.

-Dette gjorde at de kjente seg overlatt til seg selv, med det overordnede ansvaret for den som hadde den psykiske lidelsen, sier Weimand.

-Taushetsplikt og terapeutisk allianse

Sykepleierne opplevde på sin side å bli dratt mellom motstridende behov, ønsker og etiske krav fra pasienter og deres pårørende. Dette ble ytterligere komplisert på grunn av systemet de jobbet innenfor.

-Dette gjaldt særlig taushetsplikten, og vektleggingen av å bygge en terapeutisk allianse med pasienten, forteller Weimand.

Etterlyser helhetlig tenkning 

Hun mener det er et overveldende bilde - både internasjonalt og i Norge - som viser at pårørende står i en svært vanskelig livssituasjon med minimal støtte fra helsetjenestene.

-Imidlertid ser det ut til at både helsepersonell og pårørende erfarer en rekke dilemmaer og praktiske vansker knyttet til inkludering av familien når brukeren er til behandling og får oppfølging. Det er min oppfatning at diskusjonen nå må dreies mer mot hvilket faglig paradigme vi har, som faktisk understøtter denne fastlåste situasjonen, sier Weimand.

Hun understreker samtidig at det er mange gode eksempler på familiearbeid.

-Det gjenstår nå å få dette innført på systemnivå, avslutter hun. 

Les også på napha.no:

Les også på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no:
ACT- og samhandlingskonferansen 2013

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen