Publisert: 17. desember 2013
COLOURBOX526808
VOLD I NÆRE RELASJONER: En ny, digital veileder skal hjelpe kommuner til å lage handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.com.

Volds- og overgrepsutsatte skal sikres bedre tilbud

Volds- og overgrepsutsatte skal sikres bedre tilbud

Ny digital veileder skal bidra til at volds- og overgrepsutsatte får et bedre tilbud i sin hjemkommune.

-Det har vært et stort problem at det har vært manglende samordning av bistanden til voldsutsatte i kommunene, og de voldsutsatte har selv måttet sy sammen bistanden sin.

Det sier Ole Kristian Hjemdal ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) til napha.no.

Hjelp til kommunene

Hjemdal er prosjektleder for en nylig lansert digital veileder for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

-Målet med veilederen er å gi kommunene hjelp til å organisere bistanden til vold og overgrepsutsatte, for å sikre at de får et adekvat og helhetlig tilbud, sier Hjemdal.

Betydelig omfang

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang. Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal sikre at kommunene har fokus på vold og overgrep, og at de som har behov for det får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.

Mye av den bistanden som skal gis til voldsutsatte er et kommunalt ansvar, og etter at Lov om kommunale krisesentertilbud kom i 2009, har kommunenes ansvar økt, sier Hjemdal.

Han sier videre at siden kommunene har ansvaret for oppfølging av voldsutsatte, er det viktig at de har en lokal plan i forhold til dette arbeidet.

Et folkehelseproblem

Ifølge Hjemdal er bakgrunnen for arbeidet med veilederen blant annet regjeringens handlingsplan «Et liv uten vold, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017».

I regjeringens handlingsplan heter det at «Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep på grunnleggende menneskerettigheter, og et folkehelseproblem».

Handlingsplanen retter fokus mot konkrete tiltak som skal bidra til at en når målsettingen om at «alle skal kunne leve sine liv frie for vold».  

Redde for ikke å bli trodd

Veilederen ble i november lansert på en Nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner, arrangert av Regjeringen.

Familievoldskoordinator Veslemøy Stinessen i Bærum kommune trakk her frem at mange brukere som henvender seg til tjenestene etter å ha opplevd vold, er redde, føler frykt for ikke å bli trodd, er fulle av sorg og utslitte av mestring.

Stinessen formidlet at mange er oppgitte og fortvilet over at «mange er interessert, men ingen hjelper».

Flere kommuner i gang

Hjemdal forteller at mange kommuner, for eksempel Drammen og Stavanger, allerede har utarbeidet gode handlingsplaner.

I veilederen kan man dessuten lese Glåmdalsregionens handlingsplan, som er laget både av og for menneskene i regionen.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS, er i gang med en kartlegging av hvor mange kommuner som allerede har utarbeidet en handlingsplan. 

Veiledning fra RVTS

De lokale RVTS-ene har et ansvar for å veilede kommunene i sitt distrikt i deres arbeid med handlingsplaner for å styrke tilbudet til volds- og overgrepsutsatte. Den enkelte kommune kan selv ta kontakt med RVTS for veiledning i forhold til dette arbeidet.

NY VEILEDER MOT VOLD
  • En ny, digital veileder skal hjelpe kommuner til å lage handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.
  • Planene skal sikre at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.
  • Veilederen er laget av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
PROSJEKTLEDER: Ole Kristian Hjemdal ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). FOTO: NKVTS.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen