Publisert: 07. januar 2014
Mobbing
EN AV TI MOBBES: Nesten hver tiende deltaker i en ny norsk studie ble mobbet i ungdomsskolen. Undersøkelsen omfatter 3674 elever i alderen 15-19 år. ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.com.

Svake skoleresultater og psykiske vansker øker mobbefare

Svake skoleresultater og psykiske vansker øker mobbefare

Dårlig psykisk helse og svake faglige skoleprestasjoner øker faren for langvarig mobbing for elever i ungdoms- og videregående skole, viser ny norsk studie.

3674 skoleelever har blitt fulgt fra de var 15-16 år og frem til 18-19-årsalderen. 

Studien, som ble ledet av professor Lars Lien ved Høgskolen i Hedmark, viser at 337 av elevene opplevde å bli mobbet i ungdomsskolen.  48 av disse, eller 14 prosent, ble fortsatt mobbet i  videregående skole.

-Høyt tall

-I løpet av disse årene skjer det en endringsprosess som gjør at majoriteten av disse elevene ikke lenger mobbes. Likevel er det et ganske høyt tall at 14 prosent opplever at de blir mobbet gjennom hele perioden, sier Lars Lien til Dagens Medisin.

Han understreker at antallet som blir mobbet trolig er høyere, ettersom de bare har brukt svar fra personer som svarte på begge tidspunktene. Det vil si at ungdommer som falt ut fra skolen før siste året på videregående, ikke er registrert.

-Noen er sårbare

Dårlig psykisk helse og dårligere karakterer på ungdomsskolen skiller seg ut som de største risikofaktorene i forhold til å oppleve langvarig mobbing.

-Resultatene viser at det er viktig å følge opp de elevene man vet har slitt med mobbing i 10. klasse. Troen på at all mobbing blir borte når barna skifter miljø, er tydeligvis feil. Noen personer er sårbare for mobbing, og når dette er kombinert med dårlig psykisk helse og dårlige skoleprestasjoner bør man være ekstra på vakt, sier Lien.

Tidlig på banen

Faglig rådgiver i NAPHA, Irene Wormdahl, mener det er viktig å fange opp både de som mobber og de som blir mobbet så tidlig som mulig.

-Undersøkelsen synliggjør noen sårbarhetsfaktorer som gjør barn og unge mer utsatt for langvarig mobbing. Det er viktig at skolene og det lokale hjelpeapparatet samarbeider godt, slik at de fanger opp de som er i risikosonen. Da kan de så tidlig som mulig sette inn tiltak både overfor disse og miljøet rundt dem, sier Wormdahl.  

Skolen, hjemmet, PPT, helsestasjon, fastlege, andre kommunale tjenester og BUP er eksempler på instanser hun mener må samarbeide tett allerede fra barnehage- og barneskolealder.

-Undersøkelsen viser også at det er viktig med samarbeid i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående, sier hun.

Faglig rådgiver i NAPHA, Irene Wormdahl.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen