Publisert: 15. januar 2014.   Endret: 08. september 2015
Erna Solberg besøker Meny Tårnåsen

STATSMINISTEREN PÅ BESØK: Erna Solberg på besøk hos Meny Tårnåsen i Oppegård, som deltar i et prosjekt kalt «Individuell jobbstøtte», der målet er å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer ut i ordinært arbeid. FOTO: Jan Walbeck/Oppegård kommune.

Statsministeren besøkte Individuell Jobbstøtte-bedrift

Statsministeren besøkte Individuell Jobbstøtte-bedrift

Statsminister Erna Solberg besøkte i går Meny Tårnåsen i Oppegård kommune, som har ansatt en deltaker i et prosjekt som jobber for å skaffe ordinært arbeid til mennesker med psykiske helseproblemer.

-Det at man setter i gang å være ute i vanlig jobb, samtidig som man ikke er ferdig med behandlingen for eksempel innenfor psykisk helse, det er kjempebra, sier Erna Solberg til tv8.

-Kjempefint

Hun roser både Meny Tårnåsen og andre bedrifter som ansetter mennesker uten "perfekt CV".

-Det at man har en normal, ordinær jobb til ordinær lønn, fordi en arbeidsgiver tør satse og tar litt av sitt samfunnsansvar de også, det er kjempefint, mener Solberg.

-Psykologisk boost

Meny-ansatt Lars Christian har fått hjelp fra et pilotprosjekt innen såkalt Individuell Jobbstøtte i Follo. Tanken bak Individuell Jobbstøtte er at arbeid skal ses som del av selve behandlingen, og at man derfor satser på å komme så raskt som mulig ut i ordinært arbeid.

-Det gir deg en ganske stor psykologisk boost at du kommer ut i normalt arbeidsliv. Å komme ut i jobb har hjulpet ufattelig mye, sier han.

Egne jobbspesialister

Prosjektet i Follo er ett av syv (snart åtte) pilotprosjekter på landsbasis som støttes av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. Seks av prosjektene blir fulgt av forskere. I Follo samarbeider NAV Oppegård, psykisk helsetjeneste i Oppegård kommune og Follo distriktspsykiatriske senter (DPS) om driften.

Prosjektene har egne ansatte jobbspesialister, som jobber med å finne riktig jobb til riktig person.

-Per i dag har jeg ni deltakere jeg følger opp, hvorav fire er kommet ut i jobb, og jeg har ytterligere to på vei inn. På sikt er målet at jeg skal ha 20-25. En NAV-veileder jobber ofte med 100-200 brukere, så det er klart at vi har en helt annen mulighet for å skape intensitet og progresjon rundt jobbsøkingen, sier jobbspesialist i IPS Akershus, Erik Hannestad.

Samarbeider med behandlingsteam

Han møter flere av deltakerne ukentlig.

-Jeg har også hyppige samarbeidssamtaler med behandlingsteam, enten i psykisk helsetjeneste i Oppegård kommune, eller i Follo DPS, sier Hannestad.

En slags selger

Foruten ham selv, som er jobbspesialist i hundre prosent stillingså er det en prosjektleder som følger opp 3-4 jobbsøkere.

-Vi har en også nylig ansatt en jobbspesialist til i 20 prosent stilling, forteller Hannestad.

Han ser på seg selv som en selger.

-Jeg jobber hele tiden med å skape relasjoner til aktuelle arbeidsgivere, og med å selge inn deltakerne våre ut fra deres interesser og arbeidsgivers behov, forteller han.

Stas med besøk

Sunniva Pallin, koordinator for arbeid og psykisk helse i NAV Akershus, har stor tro på Individuell Jobbstøtte, også kjent som IPS.

-Det beste med IPS er det raske fokuset på at man kommer ut i ordinært arbeidsliv, og troen på at alle som vil kan jobbe hvis man bare finner den rette arbeidsplassen og eventuelt får tilrettelagt arbeidet, sier hun.

Pallin legger ikke skjul på at det var stas å få besøk av Erna Solberg.

-Det var hyggelig at vi fikk oppmerksomhet fra statsministeren på det viktige arbeidet som IPS-prosjektet gjør, mener hun.

Les også på napha.no:

Les også på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no:

INDIVIDUELL JOBBSTØTTE - IPS
  • I Norge er det fremdeles vanlig å tenke at personer med alvorlige diagnoser må bli helt friske før de kan jobbe, eller at de bare kan jobbe i attføringsbedrifter eller andre skjermede tiltak.
  • Individuell Jobbstøtte, også kjent som IPS, snur alt på hodet, og fokuserer på å få personene i ordinær jobb først, og deretter legge opp behandling, bistand og oppfølging rundt hva som kreves for å mestre jobben, og klare å beholde den.
JOBBSPESIALIST i IPS Akershus, Erik Hannestad. FOTO: Privat.

Kommenter:

Mer om

nyheter individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen