Publisert: 21. januar 2014
Anette Mjelde
DE MEST ALVORLIGE: -ACT-team er tilbud rettet mot de mest alvorlige pasientene, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Anette Mjelde.

53 millioner til oppsøkende team

53 millioner til oppsøkende team

Frem til 17. februar kan kommuner og distriktspsykiatriske sentre sammen søke midler til å etablere eller drifte oppsøkende team etter ACT-modellen. Totalpotten for 2014 er på 53 millioner kroner.

Færre innleggelser og reduksjon i antall liggedøgn er noen av de positive erfaringene med oppsøkende ACT-team, skriver Helsedirektoratet i en utlysning av 53 millioner kroner til slike team i 2014.

-De mest alvorlige

-ACT-team er tilbud rettet mot de mest alvorlige pasientene. Totalt er det 14 team i Norge i dag, og to nye team er under etablering, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Anette Mjelde, til direktoratets nettside.

ACT står for Assertive Community Treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, integrerte og helhetlige tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser og samtidige ruslidelser/vansker som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

Også FACT

Kommuner og helseforetak kan søke i fellesskap. Søknader kan bli innvilget med inntil to millioner kroner.

Midlene fra Helsedirektoratet kan også søkes for å opprette FACT-team, som er en videreutvikling av ACT der F-en står for Fleksibel.

Hovedforskjellen mellom et ACT- og et FACT-team er at ACT-teamet jobber med de psykosepasientene som har størst oppfølgingsbehov, mens FACT-teamet jobber med alle som har psykoselidelser, og i noen tilfeller også personer med personlighetsforstyrrelser.

NAPHAs rolle

NAPHA har siden 2009 hatt en rolle knyttet til opplæring av ACT-teamene.

Kontaktperson for ACT i NAPHA er Gaute Strand, e-post: gaute.strand@napha.no.

KONTAKTPERSON FOR ACT I NAPHA: Gaute Strand.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen