Publisert: 24. januar 2014
Petter Dahle
OPPFORDRER KOMMUNENE TIL Å SØKE: Nestleder i NAPHA, Petter Dahle. FOTO: NAPHA arkiv.

20 millioner til videreutdanning i rusarbeid

20 millioner til videreutdanning i rusarbeid

Innen 1. april kan du som jobber med psykisk helse og rusarbeid i en kommune søke om støtte til å styrke kompetansen innen rusproblematikk.

Det er Helsedirektoratet som har lyst ut 20 millioner kroner til dette formålet.

Tiltaket ble etablert i oppdragsplanen for rusfeltet (2007 - 2012) for å øke kompetansen i det kommunale og lokalbaserte rusarbeidet.

-Kan bidra til bedre tjenester

De som kan søke er ansatte i kommuner, kriminalomomsorg, politiet og frivillige organisasjoner.

-Det er viktig at kommunene følger med når det utlyses slike tilskudd og søker der dette er relevant. Ekstra midler gjennom tilskudd kan bidra til å utvikle bedre tjenester til
brukerne og øke kompetanse hos tjenesteutøverne, sier nestleder i NAPHA, Petter Dahle.

Forvaltes av Fylkesmannen

Fylkesmannen forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet. Arbeidsgiver sender én samlet søknad til Fylkesmannen for alle ansatte som arbeidsgiver ønsker å videreutdanne.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen