Publisert: 27. januar 2014
Anette Mjelde
FÆRRE UFAGLÆRTE: -For psykisk helse- og rusarbeidet er tallet på ufaglærte nå nede i 10 prosent, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Anette Mjelde.

Mer kompetent psykisk helse- og rusarbeid

Mer kompetent psykisk helse- og rusarbeid

Antall årsverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid har holdt seg stabilt, og kompetansen blant de ansatte har blitt høyere. Det viser to nye rapporter Sintef og Rambøll har utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Etter en periode med sterk vekst i antall årsverk gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse, flatet veksten ut fra 2008 til 2011. 

-Stabilisert seg

-Nå ser vi at den har stabilisert seg når det gjelder psykisk helse, og at det for rusarbeid har vært en økning på rundt 10 prosent fra 2010 til 2012, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Anette Mjelde.

Trenger 1800 nye årsverk

Kommunene melder om behov for nærmere 1800 nye årsverk. Av disse er nesten 20 prosent psykologårsverk.

-Vi har fått gode tilbakemeldinger på  tilskuddsordningen psykologer i kommunen, og skal videreføre den. Samtidig ser vi også at det er behov for annet kvalifisert personell, blant annet for å sikre boliger for personer med psykiske lidelser og vansker, sier Mjelde. 

Bedre kompetanse

Til tross for geografiske forskjeller på hvor mange årsverk kommunene har, så er kompetansen jevnt over høy.

-Vi ser at flere av stimuleringsordningene for etter- og videreutdanning har fungert. For psykisk helse- og rusarbeidet er tallet på ufaglærte nå nede i 10 prosent, sier Anette Mjelde.

Samarbeid med fastleger

80 prosent av kommunene sier de generelt har et godt samarbeid med fastlegene når det gjelder psykisk helse. Det er stor variasjon i hvor god kompetanse fastlegene har. Kommuner som har etablert faste samarbeidsmøter med fastlegene er i større grad fornøyd med legens involvering.

Interkommunalt samarbeid

Flere små kommuner sier at de har etablert interkommunale samarbeid for å ivareta kvaliteten og behovene.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen