Publisert: 28. januar 2014
Gaute Strand
MYE Å HENTE: -Jeg tror det er mye å hente på å videreutvikle slike tjenester, som gjør at mennesker med psykiske lidelser kan leve et mest mulig normalt liv ute i samfunnet i trygge rammer, sier NAPHA-rådgiver Gaute Strand. FOTO: NAPHA arkiv.

-Lett tilgjengelige tjenester kan redusere vold og kriminalitet

-Lett tilgjengelige tjenester kan redusere vold og kriminalitet

-Det å ha oppsøkende og lett tilgjengelige tjenester for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skaper bedre livskvalitet hos pasientene, økt trygghet og dermed mindre aggresjon, mener NAPHA-rådgiver Gaute Strand.

Et oppsøkende ACT-team NAPHA har vært i kontakt med rapporterer om en nedgang i kontakt mellom teamets målgruppe og politiet fra 205 saker i 2010 til 21 saker de første fem månedene i 2013. Straffbare handlinger ble redusert fra 102 i 2010 til 16 de første fem månedene i 2013.

Kommer tidlig til

Gaute Strand mener den typen tjenester som ACT gir - der et sammensatt team fra både kommuner og spesialisthelsetjeneste jobber oppsøkende overfor målgrupper som hjelpeapparatet ellers har problemer med å nå - er en måte å komme tidlig til med hjelp og forebygge forverring av brukerens livssituasjon.

-I debatten som nå har vært rundt drap begått av mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer, så har det vært påpekt et behov for å komme tidligere til med hjelp. ACT-teamene gjør nettopp dette. Teamene har bred kompetanse, blant annet innen psykisk helse og rus, arbeid, aktivitet og nettverk, i tillegg til tradisjonell fagkompetanse. De gir tilbud til folk over tid, på brukers premisser, i deres eget hjemmemiljø, påpeker Strand.

Et fåtall

Han understreker samtidig at det er en forsvinnende liten andel av de som har alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer som begår alvorlige voldshandlinger.

Ute i samfunnet – i trygge rammer

Brukerstyrte senger, der folk selv eller pårørende kan be om en innleggelse når de merker et behov for en ansvarspause i hverdagen, mener han også er et eksempel på en lett tilgjengelig tjeneste som trygger brukeren og forebygger uheldig utvikling.

-Jeg tror det er mye å hente på å videreutvikle slike tjenester, som gjør at mennesker med psykiske lidelser kan leve et mest mulig normalt liv ute i samfunnet i trygge rammer. Slike tjenester bidrar også til å redusere behov for innleggelser kraftig, sier Strand.

Les også:

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen