Endret: 04. februar 2014
Siv Anita Aasum
PSYKISK HELSEARBEID I LOMMEFORMAT: -Vi må tenke mennesket som helhet. En foreleser sa en gang at psykisk helsearbeid i lommeformat er å gi folk en egnet plass å bo, noe å gjøre og noen å være sammen med, så her trengs det samarbeid i vid forstand, mener Siv Anita Aasum. FOTO: Privat.

-Vi må tenke mennesket som helhet

-Vi må tenke mennesket som helhet

Møt psykiatrisk sykepleier i Snåsa kommune, Siv Anita Aasum, i 46. etappe av intervjustafetten "Psykisk helsearbeid Norge rundt".

Navn: Siv Anita Aasum

Jobb: Psykiatrisk sykepleier i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag

Utfordret av: Anna-Siv Skogmo Blomdahl i Røyrvik kommune

Sender stafettpinnen videre til: Anne-Kristin Imenes, Nøtterøy kommune

-Skildre kommunen din med tre ord:

-Kommunens slagord er "Ekte, raus og modig". Hva en legger i det vil være opp til hver enkelt, men det er i alle fall noe vi som kommune  ønsker å være og  strekke oss mot.

-Hva er det beste med jobben din?  

-Jeg synes jeg har en fantastisk jobb, selv om det kan være slitsomt i perioder. Det er mange ting som gjør jobben bra: Varierte arbeidsoppgaver, stor frihet til å forme stillingen og arbeidsoppgavene selv, gode arbeidskolleger og et godt samarbeidsmiljø innad i kommunen.

-Og hva er det verste?

-I et lite lokalsamfunn som Snåsa, med cirka 2200 innbyggere, får du følelsen av at du "alltid" er på jobb. Det kan være vanskelig for folk å skille mellom psykiatrisk sykepleier Siv og privat-personen Siv. Det gjør at jeg nok kan bli litt reservert i sosiale settinger.

-Nevn en ting du mener kan gjøre det psykiske helsearbeidet i kommunene bedre:

-Jeg har stor tro på at samarbeid kan gjøre det psykiske helsearbeidet i kommunene bedre. Da tenker jeg på alt samarbeid rundt den som trenger bistand. Vi må tenke mennesket som helhet. En foreleser sa en gang at psykisk helsearbeid i lommeformat er å gi  folk  en egnet plass å bo, noe å gjøre og noen å være sammen med, så her trengs det samarbeid i vid forstand.

-Nevn et tiltak din kommune er involvert i som du vil framheve?  

-Innen gruppen som sliter med rusmiddelproblematikk og/eller psykiske plager er det en del som har vanskelig for å betjene eget hjem på en god måte. Kommunen er nå inne i det andre året av et treårig prosjekt som heter "Samhandling i boligsosialt arbeid". En ønsker blant annet å utarbeide en boligkjede, hvor en har variert tilbud på størrelse på boligen og de oppfølgingstilbud beboerne kan få. En ønsker å finne bedre måter å samhandle på, slik at de som leier og bor skal ha god livskvalitet, trygghet, verdighet, omsorg og en trygg og sikker heim.

Hva synes du om NAPHAs kunnskapsbase www.psykiskhelsearbeid.no?

-Jeg synes det er spennende å lese om ulike prosjekter rundt omkring i landet. Det gir inspirasjon til å tenke nytt om egen praksis. Det er viktig å se hva som skjer på "grasrota". Dessverre blir det alt for sjelden at jeg er innom nettsiden.

-Et annet nettsted du kan anbefale?

-Som leder av det psykososiale kriseteamet i kommunen har jeg hatt god hjelp av nettstedet kriser.no. Her kan en finne nyttig informasjon i forhold til  kriser, og linke seg videre til andre relevante nettsteder og artikler.

-Gi terningkast til regjeringens innsats for psykisk helse:  

-Den nye regjeringen gir jeg bare terningkast 3. Jeg hører at det skal satses på rus og psykiatri, men det gjenstår å se hva de tenker å gjøre, hvordan de tenker gjennomføre det og hvilke virkemidler de vil bruke. Den gamle regjeringen vil jeg gi terningkast 4. Jeg synes psykisk helse og rus fikk plass hos den gamle regjeringen, men skulle ønske at de hadde enda mer fokus på det hele tiden og at fokuset ble holdt ut over "opptrappingsperiodene".

-Hva gjør du selv for å ta vare på din psykiske helse? 

-Når hodet blir for fullt er det godt å ha gode kolleger en kan snakke med. Får også gruppeveiledning gjennom psykiatrisk avdeling, Sykehuset Namsos. Ellers er det å være sammen med familien, lese bøker, trene og være ute i naturen ting som gir meg energi.

-Anbefal en bok, film eller annen god kultur: 

-I samarbeid med skolen kjører vi årlig prosjektet "Alle har en psykisk helse" for alle klasser på ungdomstrinnet på skolen. I det siste har vi vist filmen "Pitbull Terje" for 9.klassen. Den er morsom, men også en tankevekker. Hvis en studerer det som skjer i filmen, ser en mye som har innvirkning på vår  psykisk helse, og  hvilke utfordringer enkelte kan ha. Den anbefales som et utgangspunkt for å snakke om psykisk helse med ungdommer.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen