Publisert: 10. februar 2014
Reidun Norvoll
FORMIDABEL INNSATS: -Det er en formidabel innsats som har vært gjort av de mange brukerne som har deltatt i arbeidet med dette heftet, og som har kommet med sine innspill, sier forsker Reidun Norvoll. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA

Hvordan tvang kan unngås - nytt hefte

Hvordan tvang kan unngås - nytt hefte

Det rykende ferske heftet "Alternativer til tvang" inneholder tips fra både brukere og forskere om hvordan tvangsbruk innen psykisk helsetjenester kan unngås.

Heftet ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 10. februar, i samarbeid mellom Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

-Det er en formidabel innsats som har vært gjort av de mange brukerne som har deltatt i arbeidet med dette heftet, og som har kommet med sine innspill, sier forsker Reidun Norvoll.

-Et landskap av muligheter

Sammen med forsker Tonje Lossius Husum har hun bidratt til heftet, der godt over 60 brukere har kommet sine innspill til hvordan tvang kan unngås.

-Jo mer du jobber med alternativer til tvang, jo mer ser du at er mulig. Det åpner seg et landskap av muligheter, som en sykepleier sa til meg, forteller Norvoll.

Heftet er delt opp i ulike tematiske kapitler, som alle avsluttes med forslag til tiltak som vil redusere tvang.

Tør ikke fortelle alt

I et kapittel kalt "Kommunal forebygging" står det blant annet dette om fastlegens rolle:

Mange kvier seg for å ta kontakt med fastlegen og fortelle om hvordan det egentlig står til i frykt for å bli innlagt. Frykten for en tvangsinnleggelse kan i verste fall ødelegge muligheten for en tillitsfull relasjon mellom lege og pasient, og dermed også hindre for å få tilrettelagt forebyggende hjelp på et tidligere tidspunkt. 

Slik kan kommunene forebygge

Dette er noen tiltak som foreslås i heftet at kommunene innfører for å forebygge tvang:

  • Kompetansen og evnen til å samarbeide med øvrige tjenester og brukerens nettverk må vektlegges hos fastleger. Bedre samarbeid mellom fastlege, oppsøkende team og legevakt.
  • Psykisk helsearbeidertjenesten bør være tilknyttet legevakten.
  • Fastlegen må bruke god tid for å unngå feildiagnostisering og unødig bruk av tvang.
  • Tjenesten må måles på om de gjør grundige vurderinger av alternative frivillige tilbud og muligheten for å tilby dette i praksis.
  • Det bør etableres flere psykiatriske ambulanser som blir tilkalt i stedet for politi for hele landet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen