Publisert: 11. februar 2014
Debatt Litteraturhuset
DEBATTERTE TVANG: F.v. Dagfinn Bjørgen (FoU-leder i Erfaringskompetanse), Liv Skree (fra organisasjonen We Shall Overcome), Astrid Nøklebye Heiberg (statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet), Asgeir Bragason (psykiater) og Sunniva Ørstavik (likestillings- og diskrimineringsombud). FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Alternativet til tvang er god behandling

-Alternativet til tvang er god behandling

-Alternativet til tvang er ikke at folk går til grunne, men at de får god behandling. Det sa likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik under en debatt om tvang innen psykisk helsevern på Litteraturhuset i Oslo 10. februar.

-Det er ikke tvil om at norsk lovgivning og tvangspraksis er i strid med menneskerettighetene, sier Ørstavik.

Deltok i tvangsdebatt

Hun viste til at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har gjennomgått norsk tvangslovgivning og praksis.

Ørstavik deltok i en debatt om tvang på Litteraturhuset i Oslo 10. februar, i forbindelse med at det nye heftet «Alternativer til tvang» ble lansert.

  • Les tidligere utspill fra Sunniva Ørstavik, der hun ba regjeringen erstatte lov om psykisk helsevern med et ikke-diskriminerende regelverk, og rydde opp i diskriminerende tvangsbruk i psykiatrien.

-Kan være omsorg - og det motsatte

Øvrige deltakere var FoU-leder i Erfaringskompetanse og prosjektleder
for publikasjonen "Alternativer til tvang", Helse Dagfinn Bjørgen, samt Liv Skree fra organisasjonen We Shall Overcome (WSO), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Astrid Nøklebye Heiberg og psykiater Asgeir Bragason.

-Tvang kan utføres på ytterst forskjellige måter. Det kan utføres med respekt og som omsorg, og det motsatte, mener Asgeir Bragason.

-Kan komme tidligere til med hjelp

Han mener at bruken av tvang bør betydelig ned i Norge, der rundt 5000 mennesker årlig utsettes for tvang innen psykiatrien. Selv vokste han opp med et familiemedlem med alvorlig psykisk lidelse som ble utsatt for tvang.

-Det at det er så store geografiske variasjoner i tvangsbruk er et argument for at det er mulig å redusere tallet. Vi kan for eksempel komme tidligere til med hjelp, før folk rekker å bli dårlige, understreker han.

-Nødvendig noen ganger

Likevel mener Bragason at tvang i noen tilfeller er riktig, og at lov om psykisk helsevern ikke bør endres slik at denne muligheten forsvinner.

-Det er en kjernegruppe innen disse tallene på 5000 der tvangen er nødvendig og en god omsorg, mener Bragason, og utdyper:

-Jeg vil kunne bruke behandlingskriteriet, og kunne legge inn folk som er i ferd med å gå til grunne. Hvis disse pasientene skal få lov til å forkomme, så lurer jeg på om jeg vil finne meg et annet fagfelt å jobbe innenfor, sier psykiateren.

Ser alternativene

Liv Skree i WSO mener at tvang må forbys helt.

-Det er diskriminering av en gruppe mennesker, og i strid med menneskerettighetene, sier hun.

Skree kan se for seg et samfunn uten tvang.

-Vi må lage alternativer, som er humane og sosiale tilbud. Tipsene er mange, så det er implementeringen som gjenstår, sier hun.

Brukere med stor kompetanse

Dagfinn Bjørgen, leder i organisasjonen Mental Helse og ansatt i Erfaringskompetanse, mener kunnskapen brukerne sitter på må tillegges større verdi.

-Jeg har møtt mange mennesker med egenerfaring som har stor kompetanse på hva som kan gjøres for å unngå tvang, sier Bjørgen.

Han mener det ofte skorter på kommunikasjonen mellom brukerne og tjenestene.

-Mer risikable avgjørelser

Astrid Nøklebye Heiberg, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, sier at man må overlate mer myndighet til pasienten selv enn i dag.

-Denne regjeringen vil sette pasienten i sentrum, og det betyr at man skal ha pasienten med på å bestemme hvordan tilbudet blir. Vi må være villige til å ta mer risikable avgjørelser, ved at mer overlates til pasienten, sier Heiberg.

-Eksperimenterer med menneskers helse

Sunniva Ørstavik mener den største risikoen ligger i å fortsette som i dag.

-Jeg håper at vi i Norge kan eksperimentere mer med å fjerne bruddene på menneskerettighetene. I dag eksperimenterer vi med menneskers helse, hevder hun.

-Tvang ikke nødvendig

På Litteraturhuset var også Richard Warner, psykiater fra Universitetet i Colorado. Han mener tvang for mennesker med alvorlige psykiske lidelser ikke er nødvendig når behandlingen er god.

MENER TVANG ER UNØDVENDIG: Richard Warner, psykiater fra Colorado. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen