Publisert: 11. februar 2014
Anne Loennechen på talerstolen (684 x 486)
KONGRESS I OSLO: Anne Loennechen på talerstolen uner kongressen "Rus og psykisk helse 2014", som pågår i Oslo 10.-12. februar. I midten avdelingsdirektør Elisabeth Jenset, og t.v. seksjonsleder for psykisk helse og avhengighet Ellen Kobro fra Helseetaten i Oslo kommune. FOTO: Kristin Trane/NAPHA.

Hva gjør vi med de aller sykeste?

Hva gjør vi med de aller sykeste?

-Noen av de mest hjelpetrengende er de som har behov for samtidig innsats fra flere instanser, og som ofte blir skjøvet mellom disse instansene, mener etatssjef for rus og psykisk helse i Bergen kommune, Anne Loennechen.

Loennechen tror det er slik at man ofte har samarbeidet mest om de som trenger det minst, og minst om de som trenger det mest.

-Mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser er en gruppe vi ofte snakker om når tema er de aller sykeste, ifølge Loennechen.

Hjelpeapparat i bevegelse

10. februar deltok Loennechen i en diskusjon på konferansen "Rus og psykisk helse 2014", der tema var "Hva gjør vi med de aller sykeste?".

Loennechen mener det er viktig at det ikke hele tiden er pasienten som skal tilpasse seg, men at også hjelpeapparatet bør være i bevegelse.

Hun trakk frem ambulerende team som eksempel, der hjelpeapparatet i større grad oppsøker brukerens eget miljø.

-Felles ansvar

Bedre samarbeid på tvers av profesjoner innad i kommunen og mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, mener hun er nødvendig for å hjelpe de som har både psykiske og rusrelaterte lidelser.

-Vi har et felles ansvar for å hjelpe de mest hjelpetrengende, de som sliter på flere områder, sier  Loennechen. 

Hun mener brukeren må sees på som den viktigste samarbeidspartneren.

-Brukerperspektivet skal være i sentrum, og det skal være likeverdige tjenester. Den viktigeste samarbeidspartneren er den som har behov for våre tjenester. Vi skal tilrettelegge våre tjenester individuelt, sier Loennechen.

Både utålmodig og utholdende

I Bergen kommune hvor hun jobber er det ifølge Loennechen et fokus på å involvere brukerne, selv om man også erkjenner at det kan bli bedre. Hun nevner blant annet at det finnes brukerråd, at kommunen ansetter erfaringskonsulenter og at de har brukerstyrte aktiviteter i tjenestene.

-Vi er på rett vei, men har en jobb å gjøre. Vi må både utvikle gode tjenester og se på hvilke holdninger vi har til de menneskene som sliter med samtidige lidelser. Det er viktig å huske på å være utålmodig og utholdende samtidig, da får vi det til, avslutter hun. 

RUS OG PSYKISK HELSE - 2014

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen