Publisert: 25. februar 2014
IMG_4757
SKRIVER ARTIKLER: Deltakere på skrivekurset NAPHA arrangerer i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus i februar 2014.

-Ta vare på ildsjelene!

-Ta vare på ildsjelene!

Hvorfor lykkes noen kommuner bedre enn andre med å gi et godt psykisk helsetilbud? Yngve Osbak hos Fylkesmannen i Nordland har skrevet om det.

Yngve Osbak har jobbet i over 15 år hos Fylkesmannen i Nordland med hovedansvar for Opptrappingsplan psykisk helse. Han har erfart hvor viktig det er å ta vare på dem som brenner for oppgavene:

-Ildsjeler, stabilt fagmiljø, brukere som blir hørt og politikere og administrative ledere med genuin interesse for fagfeltet psykisk helse. Det kjennetegner kommunene som har lykkes best i opprettholde et godt psykisk helsetilbud etter at øremerkingen som fulgte med Opptrappingsplanen forsvant, sier han.

-Ikke la dem brenne ut

Osbak har en mening om hvorfor noen kommuner ikke lykkes:

-Noen fagfolk blir motarbeidet, andre blir satt til alle de tyngste oppgavene. Da holder man bare ut en stund, og i verste fall slutter man, sier Osbak.

Rådet hans er å motivere ildsjelene til å bruke sin kompetanse:

-La de som gløder få bruke kompetansen sin på flere felt i kommunen. La dem få spre kunnskapen, og bruk dem gjerne som veiledere, sier Osbak.

Publiserer etter skrivekurs

Osbak har deltatt på skrivekurset NAPHA arrangerer i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

-Et viktig mål med kurset er å inspirere folk i fagfeltet til å skrive og dokumentere praksis - og ikke minst få frem interessante tekster, sier kommunikasjonsrådgiver Roald Lund Fleiner og faglig rådgiver Wigdis Helen Sæther i NAPHA, som holder kurset.

Nyttig med kritiske blikk

-Det har vært nyttig å få tilbakemeldinger. At deltakerne kommer fra forskjellige steder i landet og har ulik bakgrunn gjør det spesielt interessant. Kurset startet med en kritisk gjennomgang i plenum der alle kunne komme med spørsmål til hverandres artikler, tema og fokus, sier Osbak.

Osbak var selv ofte den som "vasket" tekster og redigerte websider, men liker nå å sitte på den andre siden av bordet.

-Tilbakemelding på språk og kommunikasjon har vært veldig lærerikt. Jeg er jo byråkrat, og det merkes på måten jeg ordlegger meg på til vanlig, sier han.

  • Les Yngve Osbaks artikkel her
NAPHAs skrivekurs
YNGVE OSBAK

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen