Publisert: 12. mars 2014
COLOURBOX1382688
BARN I FOKUS: Barn som sliter står i fokus i to av fire landsomfattende tilsyn som fylkesmennene skal gjennomføre i år. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Ser på hvordan barn som sliter følges opp

Ser på hvordan barn som sliter følges opp

Hvordan blir barn i fosterhjem fulgt opp av kommunene? Hva gjør helseforetakene for å sikre gode pasientforløp innen psykisk helsevern for barn og unge? Dette er blant områdene alle landets fylkesmenn skal føre tilsyn med i år.

-Fylkesmannen skal undersøke hvordan barneverntjenesten i kommunene arbeider med barn som bor i kommunale fosterhjem, og om barneverntjenesten grundig og jevnlig følger utviklingen til disse barna, skriver Helsetilsynet på sin nettside.

Hvorvidt fosterforeldre får nødvendig råd og veiledning inngår i dette tilsynet, som ble påbegynt i fjor og avsluttes i år.

Ser på pasientforløp

Også psykisk helsevern for barn og unge settes under lupen:

-Fylkesmannens tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge skal undersøke om helseforetakene sørger for at pasientforløpene har god fremdrift og kontinuitet. Det vil i tilsynet bli undersøkt hvordan helseforetakene håndterer mottak og vurdering av henvisninger, hvordan de arbeider med utredning og diagnostisering og med behandling, avslutning, og oppfølging av behandling, skriver Helsetilsynet.

Risiko for svikt

Hvert år velger Helsetilsynet ut ett eller flere felles områder eller tema som alle fylkesmennene skal føre tilsyn med.

Stor risiko for svikt er ett av kriteriene for hvilke områder man velger å gå etter i sømmene gjennom landsomfattende tilsyn.

I år er disse fire hovedområdene pekt ut til å bli ført tilsyn med:

Målet å forbedre

Hvert tilsyn munner ut i en tilsynsrapport. Formålet med de landsomfattende tilsynene er å sette et nasjonalt fokus på et tjenesteområde ved å avdekke eventuelle mangelfulle forhold, og å bidra til forbedring på dette området.

I tillegg til de fire landsomfattende tilsynsområdene som er valgt ut for 2014, gjennomføres det pilottilsyn i noen få fylker der man ser på samhandling ved utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. På dette området skal det gjennomføres et landsomfattende tilsyn neste år.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen