Endret: 14. mars 2014
COLOURBOX4539131
EROBREDE HØYDER: Odd Volden mener brukerbevegelsen innen psykisk helsefeltet de siste årene har erobret mange «høyder», som best forsvares ved å sikre rekruttering av skolerte brukere. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Vil skolere brukere til å bli en ressurs

Vil skolere brukere til å bli en ressurs

Napha.no-blogger Odd Volden lanserer ideen om en ny utdanning for brukere av psykisk helsetjenester. «Fra lidelse til ressurs» er navnet han gir utdanningen.

-Alle brukere som ønsker det, skal kunne gå ”tørrskodd” fra sine første møter med tjenestene til roller som brukerrepresentanter, erfaringsformidlere og erfaringskonsulenter, skriver Volden i blogginnlegget «Fra lidelse til ressurs».

Vil sikre erobrede høyder

Han mener brukerbevegelsen innen psykisk helsefeltet de siste årene har erobret mange «høyder», som er verdt å forsvare.

-Vi er representert i et utall av sammenhenger på feltet. Vi sitter i råd og utvalg. Vi utvikler og designer tjenester. Vi sitter i redaksjoner. Vi debatterer. Vi skriver og underviser. Vi deltar i forskning, påpeker Volden.

Han spør seg hvordan man kan sikre at brukerne ikke mister noen av disse høydene.

-Mine svar er i dag først og fremst rekruttering og utdanning. Min drøm er at det om få år skal være mulig å gå fra lidelse til ressurs i en helt annen skala og mye mindre tilfeldig enn det som er tilfellet i dag, skriver han.

Brukerne i hovedrollen

Volden legger frem en detaljert plan for hva han mener en slik utdanning bør inneholde, hvordan den kan organiseres og hvem som skal drive den. Brukerne selv får hovedrollen - både i utforming av innhold og i gjennomføringen:

-Undervisningen og veiledningen vil ivaretas av rutinerte brukerrepresentanter, erfaringsformidlere og erfaringskonsulenter, supplert av ansatte ved høgskoler og universiteter, fagutviklere, tjenesteytere, tjenesteledere og byråkrater.

Fremtidsdrøm

Han skisserer sin fremtidsdrøm:

-Min drøm er at alle som erfarer psykiske problemer umiddelbart skal få i hånden en katalog over alle muligheter som finnes, fra ”enkel behandling and that´s it”, via undervisning om alt som finnes av forståelsesformer og tjenestetilbud på feltet, til karriereplaner og utdannelse for den som ønsker å virke som brukerrepresentant, erfaringsformidler eller erfaringskonsulent.

Motvirker elitestyring

Ved å skolere flere brukere mener Volden at man sikrer større bredde i hvilke stemmer som blir hørt:

-Vi må passe på så ikke brukerperspektivets viktigste organisasjoner og institusjoner i praksis blir styrt av en liten elite av tillitsvalgte, brukerrepresentanter, erfaringskonsulenter og ”progressive fagfolk”, mener han.

Oppfordrer til kamp

Volden oppfordrer alle som leser innlegget hans til å engasjere seg i kampen for en nasjonal utdanning for brukere, brukerrepresentanter, erfaringsformidlere og erfaringskonsulenter på psykisk helsefeltet.

  • Les mer om Odd Voldens tanker om denne brukerutdanningen i blogginnlegget «Fra lidelse til ressurs»
Odd Volden
  • Odd Volden er brukeraktivist og faglig rådgiver i NAPHA.
  • Han holder et skarpt blikk på psykisk helse, og blogger jevnlig på Napha.no
Napha.no-blogger Odd Volden.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen