Publisert: 18. mars 2014
Odd Volden5
BLIR VED TASTATURET: Odd Volden gir seg som napha.no-blogger etter litt over tre år, men blir værende ved tastaturet som skribent for NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no. FOTO: NAPHA arkiv.

-Er der kvinnebevegelsen var på 1930-tallet

-Er der kvinnebevegelsen var på 1930-tallet

For at brukerne på psykisk helsefeltet skal slippe å være underlagt andres blikk og definisjonsmakt, mener avtroppende napha.no-blogger Odd Volden at flere brukere må skrive og delta i samfunnsdebatten.

-Vi har begynt å gjøre oss gjeldende mange steder, men vi er fortsatt alt overveiende underlagt andres blikk og andres definisjonsmakt. Min påstand er at brukerbevegelsen på psykisk helsefeltet i dag er der kvinnebevegelsen var på 1930-tallet, sier Volden.

-Høy og mørk

I over tre år har den selverklærte brukeraktivisten vært det han selv kaller tidvis «høy og mørk» når han har frontet brukernes interesser på napha.no-bloggen. Nå er det tid for å fordype seg, i det han går over til å skrive mer «faglige tekster» om brukerperspektivet på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no. Det ser han frem til.

-Selv om jeg nok i blant kan være i overkant “høy og mørk” i mine tekster, er jeg faktisk mest opptatt av å stille spørsmål ved vedtatte sannheter og få i gang nye og mer sakssvarende samtaler om temaer som absolutt fortjener det, sier Volden.

-Underlegent og undervurdert

Noe av det som ligger ham på hjertet i dette «avskjedsintervjuet», er at flere brukere må tørre å skrive og delta i det offentlige ordskiftet.

-Politikere, byråkrater og fagfolk legitimerer i stor grad sine perspektiver gjennom utveksling av tekster, lover, budsjetter, forskrifter, oppdragsbrev, fagbøker og -tidsskrifter, fagartikler, essays og debattinnlegg. Brukerperspektivet er dømt til å være underlegent og undervurdert så lenge sentrale deler av brukerbevegelsen ikke innser at også brukerperspektivet i mye større grad må skrives fram, sier Volden.

Ikke på pensum

Han mener at man ser denne underlegenheten kanskje best i utdanningsinstitusjonene:

-Lærere og studenter er mange steder svært positive til brukerperspektivet i undervisningen, men når det skal skrives oppgaver, blir vi tilnærmet usynlige igjen, fordi det, med få unntak, er fagets og byråkratiets tekster vi finner på pensumlistene, poengterer han.

Vil bidra selv

Volden håper selv å kunne bidra til å få frem flere brukerstemmer fremover:

-Kanskje min rolle fra 2015 også skal være å administrere en gruppe av skrivende brukerrepresentanter, erfaringsformidlere og erfaringskonsulenter? Jeg synes det hadde vært spennende å utvikle en nettbasert skriveskole for denne gruppa, i tillegg til å skrive for psykiskhelsearbeid.no, røper han.

Kan lære av teknologiutvikling

Han håper at flere brukerstemmer i den offentlige debatten vil bidra til tjenester som gjenspeiler brukernes ønsker i større grad enn nå, herunder behov for god informasjon om hvilke behandlingstilbud som finnes. Han kaller dette den «idealtypiske forbrukerinteresse».

-Ett eksempel vi kan bruke for å forstå potensialet som ligger i den idealtypiske forbrukerinteresse er utviklingen fra tunge, ingeniørstyrte, stasjonære datamaskiner, til dagens lette, brukerdefinerte, mobile enheter og apper. Til tross for at “alle har en psykisk helse”, er de sentrale premissleverandørene på feltet, i hvert fall i følge media og folketroen, fortsatt psykiaterne, psykisk helsevern og kommunale omsorgstjenester. Her henger vi etter den generelle utviklingen, mener Volden.

-Brukerperspektivet «in yer face»

For sin egen del kommer han til å savne bloggingen på napha.no, samtidig som han ønsker nye stemmer velkommen.

-Jeg kommer til å savne muligheten til å profilere brukerperspektivet “in yer face”. Samtidig tror jeg det er viktig å slippe til andre stemmer, og jeg er spent på hvilke temaer som kommer til å bli behandlet på naphabloggen i tida som kommer, sier Volden.

Han foreslår å invitere noen av de mange skriveføre brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter som finnes rundt om i landet til å skrive gjesteblogginnlegg.

Selv setter han særlig pris på å ha fått «tilnærmet frie tøyler» i napha.no-bloggen.

-Jeg har kunnet ta brukerperspektivet “helt ut”, slik jeg liker å gjøre det, sier Volden.

Nytt liv til gamle blogginnlegg

Nå gleder han seg til å skrive mer «faglig» for psykiskhelsearbeid.no.

-Jeg har savnet muligheten til fordypning, og det får jeg i større grad nå. Jeg kan lettere forfølge temaer og kilder jeg mener er viktige for brukerperspektivet, sier han.

Han starter med å omarbeide noen av sine mange blogginnlegg til «fagtekster» som passer inn på kunnskapsbasen.

-Det var min idé å gjøre blogginnleggene om til artikler. Tanken var at det ligger mange innsikter i blogginnleggene som neppe finnes mange andre steder, mener Volden.

Fire av blogginnleggene er allerede omarbeidet og lagt ut. Les de her, og se selv hva du synes:

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen