Publisert: 02. april 2014
Filmpremiere 3
HELSEFREMMENDE: De medvirkende i filmen Det funker! fokuserer på mestring og livskvalitet. Etter premierevisningen møtte de applaus. Foran f.v. Jørgen Koldrup, Wigdis Sæther (NAPHA) og Monica Solberg. Omkranset av de mange av dem filmteamet har vært på besøk hos.

Premiere på NAPHAs film "Det funker!"

Premiere på NAPHAs film "Det funker!"

-Det kan lyde som en klisje, men det betyr alt, sier Monica Solberg, som driver laget GøtZ. Hun fremmer psykisk helse, i likhet med de andre som er med i NAPHAs rykende ferske film "Det funker!"

-Det begynte med fotballaget Gøtz, senere kom flere gode aktiviteter og flotte mennesker inn i bildet mens vi arbeidet med manus og materiale til filmen om salutogenese i praksis, sier Wigdis Sæther, faglig rådgiver i NAPHA.

Sæther er prosjektleder for NAPHAs første film. Den har fått tittelen Det funker! - en film om salutogenese og psykisk helse, og er produsert for NAPHA av Ingvil Snøfugl i Sprettert media.

Premiere 1. april

Før visningen i dag fikk publikum høre Trondheim Mental Band, som også står for musikken til filmen.

Slik finner du filmen:

-Filmen kan sees og deles via NAPHAs kunnskapsbase Psykiskhelsearbeid og NAPHAs kanal på Youtube, sier Ragnhild Krogvig Karlsen, kommunikasjonsrådgiver i NAPHA.

Disse er med:

I filmen møter vi brukere og igangsettere av aktiviteter som fremmer helse: Roy Sørensen m/flere fra Energiverket i Kristansand og leder Leif Roar Kalleberg, Juni Raak Høiseth, erfaringskonsulent som blant annet skriver og holder foredrag, Jørgen Kolderup m/ Trondheim Mental Band og bandveileder Jarl Ivar Andresen, Monica Solberg, leder for fotballaget Gøtz og medspillerne hennes, Solveig Fredriksen og flere fra Veilskillet treffsted  - et aktivitetstlbud i Trondheim kommune.et aktivitetstlbud i Trondheim kommune.

Vi møter også professor Bengt Lindsström ved Senter for helsefremmende forskning ved NTNU. Han setter salutogense i sammenheng med kunsten å håndtere livet.

-Film er historier

-Jeg har tro på at vi kan berøre og engasjere på en helt annen måte med film enn med for eksempel rapporter, sier Wigdis Sæther.

Film er historier, og det er noe vi husker.

-Gjennom dem kan vi komme inn på hva som virkelig gjelder, sier Sæter.

Takker deltakerne

Sæther takker deltakerne i filmen som byr på seg selv, på sine liv og erfaringer. Det kan ha en gjenkjennende effekt, mener hun.

Sammen med resten av NAPHAs team nord, som har jobbet med filmen, håper hun at Det funker! vil berøre og inspirere flere til å lete etter det som virker positivt for folk.

Nytt veier til psykisk helse?

-Kanskje kan vi skape noe nytt innenfor psykisk helsearbeid, f.eks. nye måter å legge til rette for aktivitet på? spør hun oppfordrende.

I fotballaget GøtZ sees medlemmenes livserfaring som ressurser i fellesskapet. Monica startet laget for seg selv og andre som trenger det.

-Det er en frivillig organisasjonen, drevet av medlemmene selv, sier hun.

I filmen er Gøtz med på å forklare hva salutogenese kan bety i praksis.

-Det var en spennende prosess å være med på, sier hun om filmproduksjonen.

  

 

 

 

 

Film fra NAPHA

 

  • Tittel: Det funker! En film om salutogenese og psykisk helse
  • Produsert av Sprettert Media for NAPHA.
  • Lengde: 10 min.

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen