Publisert: 03. juni 2014
London Brigde (636 x 390)
E-HELSE - OG FLERE PROSJEKTER: Norge er godt representert på den internasjonale konferansen om recovery i London 2.-3 juni.2014. (Foto: Kristin Trane/NAPHA)

Nytt norskutviklet e-helseverktøy presentert i London

Nytt norskutviklet e-helseverktøy presentert i London

LONDON: Det nyutviklete e-helseverktøyet PsyConnect vakte internasjonal interesse da det ble presentert på konferansen Refocus on Recovery i London. Verktøyet skal gi personer med psykiske helseutfordringer mer kontroll og oversikt over egen helse og behandling.

(Se trailer om PsyConnect i video nederst i artikkelen)

-Vi gjør en del nybrottsarbeid gjennom utviklingen av e-verktøyet PsyConnect, sier erfaringskonsulent Lillian Sofie Eng.

3. juni presenterte hun og stipendiat og prosjektkoordinator Monica Strand helseprosjektet PsyConnectet på konferansen Refocus on Recovery 2014 ved King's College i London. Prosjektet kom også på 2. plass i konkurransen om beste poster på konferansen.

Les også fra konferansen i London: -Recovery - et vendepunkt for psykisk helsefeltet

Også Down Under?

-PsyConnect er et nettbasert støtteverktøy for personer med psykiske helseutfordringer. Målet er å gi brukerne bedre oversikt og kontroll over egen helse og livskvalitet gjennom egen påvirkning på oppfølging og behandling, fortalte Eng og Strand.

Forskningsprosjektet vakte interesse blant tilhørere fra ulike deler av verden, fra Skandinavia såvel som Australia. 

Annerledes e-verktøy

Mens de fleste andre e-helseverktøy er rettet mot spesifikke behandlinger, har PsyConnect et helhetlig samhandlings- og recoveryfokus. Til høsten skal det prøves ut og forskes på.

Positiv respons

Lillian Sofie Eng har tidligere vist verktøyet bl.a til studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid.

-Studentenes respons var positiv. De syntes verktøyet virket veldig bra. Særlig fremhevet de det at det har fokus på den enkeltes styrker og på hva som hjelper i hverdagen. Det handler om å bli mer bevisst på hva av det som gjøres som faktisk hjelper, fortalte Eng.

Testing til høsten

Utprøvingen av verktøyet og forskningsprossen starter til høsten. 40 brukere og deres hjelpere i kommunene Asker og Balsfjord skal prøve ut piloten som foreligger nå.

-Brukerne av verktøyet vil bruke det forskjellig, men at de tror det vil være nyttig for mange. Visjonen bak er å bidra til mer samarbeid, mer likeverd og recovery, sier Eng og Strand.

De to er likevel nøkterne.

-Vi vet verktøyet ikke vil endre praksis, men forhåpentligvis vil prosjektet være med å bidra til økt fokus på recovery i tjenestene, sa Eng.

Brukerkunnskap viktig i utviklingen

PsyConnect skal være vet støtteverktøy, og i utviklingen har brukere vært med som likeverdig ekspertise sammen med klinikere, forskere og IT-eksperter. Dette har resultert i et mer praksisnært produkt, som har større nytte for dem som skal bruke det, enn om fagpersoner hadde utviklet det alene.

Eng er medforsker i prosjektet. Hun har erfart å bli lyttet til i utviklingsprosessen, og tillegg opplevd personlig utvikling knyttet til egen recoveryprosess.

-Brukerstemmen har fått utrolig stor plass i prosjektet, min stemme har blitt lyttet til og dratt inn i utviklingen av verktøyet hele veien, sa hun.  

Monica Strand sier det har vært viktig å ha med Eng i prosjektet og sier at det å få inn hennes perspektiver åpner opp et annet rom i forhold til hva en skal se etter.

-Forenlig med recovery

De er begge fornøyd med at prosjektet har fokus på recovery, og sier at oppbyggingen av verktøyet er veldig forenelig med recovery.

PsyConnect skal bidra til bedre mestring. Det skal også gi bedre samhandling om psykiske helsetjenester. Fokus er på brukerens ressurser. Det er brukerens eget verktøy, og legger opp til at brukerne skal blir mer involvert i egen behandling.

-Med denne typen verktøy erkjenner vi at det er brukerne selv som gjør det aller meste av jobben med å mestre egne helseutfordringer.

Norge godt representert

Flere norske prosjekter har vært representert på konferansen gjennom innlegg eller på postertorgetI tillegg til Strand og Eng, har Bror Just Andersen snakket om Samhandlingsteamet i Bærum, og en om den effektevalueringen de gjennomfører i prosjektet.

5 av 28 postere på postertorget var norske. NAPHA stilte med en poster om vår kunnskapssammenstilling om recoveyorienterte praksiser.

 

 

Refocus on Recovery 2014 (London, 2.-4. juni )

Internasjonal konferanse som arrangeres av Institute of Psychiatry ved King's College London i samarbeid med den veldedige organisasjonen Rethink Mental Illness og ImRoc-programmet.

Årets konferanse er den tredje i rekken av Refocus on Recovery-konferanser, som har vært arrangert annethvert år siden 2010.

Det femårige forskningsprogrammet REFOCUS ved Institute of Psychiatry, King's College London, har tatt sikte på å bistå de lokalbaserte psykiske helsetjenestene for voksne i England med å jobbe recovery-orientert. Du kan lese mer om REFOCUS her.

Mestringsverktøyet PsyConnect

• Nettbasert verktøy for mestring og samhandling innen psykiske helsetjenester.

• Fokus på brukernes egne ressurser og mestring, og bruk tilpasses den enkeltes behov og ønsker.

• Et supplement til ordinær oppfølging og behandling.

• Sikker kommunikasjon mellom bruker og hjelpere.

• Gir bruker bedre oversikt og kontroll over egen helse og livskvalitet gjennom egen påvirkning på oppfølging og behandling.

• Utviklet i samarbeid mellom Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Øvrige partnere i prosjektet er Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn ved UNN, kommunene Balsfjord og Asker og lærings- og mestringssenteret, Psykiatrisk avdeling Blakstad og FoU-avdelingen i Vestre Viken HF. Også Karolinska Institutet deltar inn i prosjektet.

Kilde: www.mestring.no

BRUKERNES VERKTØY: -Dette kan være brukernes recovery-verktøy på nett, sier Lillian Sofie Eng (t.v)og Monica Strand (t.h.). De presenterte e-verktøyet PsyConnect i London 3. juni 2014. (FOTO: Kristin Trane/NAPHA)

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen