Publisert: 16. juni 2014
Inga Marthe Thorkildsen
LEVERTE LOVFORSLAG: Inga Marte Thorkildsen i Barns beste, som er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. FOTO: Kristin Trane.

Vil gi barn som mister foreldrene rett til hjelp

Vil gi barn som mister foreldrene rett til hjelp

Eks-statsråd Inga Marte Thorkildsen og Barns Beste leverte nylig et lovforslag til helseminister Bent Høie. De foreslår at plikten helsepersonell har til å ivareta barn som pårørende også skal gjelde barn som har mistet foreldrene sine.

-Dette forslaget skal jeg absolutt ta med meg og vurdere, svarte Høie da han fikk overrakt lovforslaget fra Thorkildsen under en skandinavisk konferanse om barn som pårørende i Oslo 26.-28. mai.

Bedret lovene i 2009

Thorkildsen er nå ansatt i Barns Beste, som arrangerte konferansen i samarbeid med både andre norske og skandinaviske aktører. Leder i Barns beste, Siri Gjesdahl, viste til Helsepersonelloven og Spesialisthelsetjenesteloven, hvor det er tydeliggjort at ansatte har en plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende. Disse lovene trådte i kraft i 2009.

-I lovverket er det tydeliggjort at ansatte har en plikt i forhold til disse barna, sa Gjesdahl.

Gjaldt ikke etterlatte barn

Men barn som er etterlatte, hvor en eller begge foreldrene er døde, er ikke inkludert i lovverket i Norge, noe de er i Sverige. Ansatte i hjelpeapparatet har, slik det er formulert i dag, ikke en plikt i forhold til barn som er etterlatte. 

Dette har Barns beste, i samarbeid med andre instanser med kompetanse og erfaring på tema, valgt å gjøre noe med. De har skrevet et lovforslag hvor denne gruppen er inkludert.

Foran 470 tilhørere fra Norge, Sverige og Danmark lovet helseminister Bent Høie å vurdere forslaget.

Tidlig hjelp

Høie fremhevet at Norge jobber med å få på plass tiltak som skal gi raskere og bedre hjelp til barn som pårørende. Han trakk frem arbeidet med å bedre tilbudet til barna gjennom blant annet helsestasjoner og skolehelsetjenester, slik at en kan nå barna så tidlig som mulig.

-Skolehelsetjenesten er ofte den første helsetjenesten barn og unge kan oppsøke på eget initiativ, sa Høie.

-Må bli flinkere

Høie sier at denne gruppen skal få større fokus fremover, og at det alltid har vært bred politisk enighet om at barns rettigheter må styrkes.

-Vi har som mål å løfte frem denne gruppen og sørge for at de får bedre og raskere hjelp, fastslo han.

Høie sier at barn som er pårørende ofte bærer på en sorg over det at foreldrene ikke kan ta del i deres oppvekst slik andre kan, og mange tror at ingen kan forstå.

-Vi må bli flinkere til å lytte til barna, til det de har å si. Barn som pårørende er eksperter på sine liv, og de faller ofte mellom to stoler, sa han. 

-I vår familie er det bare korte voksne

Høie berømmet Barns beste for den jobben de har gjort, og mener det er behov for mer forskning på området.

-Vi trenger mer kunnskap om barn av foreldre med psykiske vansker. Vi vet ikke nok om hvilke problemer barna har og hvilke tiltak som fungerer.

Han trekker frem at det er i gang forskning på området.

På konferansen deltok også en representant fra regjeringen i Sverige, samt direktøren i Socialstyrelsen i Danmark. Statssekretær i den svenske regjeringen, Rangwi Marcelind, sier at de i Sverige har fokus på å bedre tilbudet til disse barna. Hun trakk frem et eksempel med et barn som hadde formidlet sin historie. Dette barnet hadde måtte ta et ansvar som han burde vært forskånet fra, og uttrykt at; I vår familie fantes ingen barn, bare korte voksne. 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen