Publisert: 19. juni 2014
Janne Norman, Line Gammelsæter, Hege Odden
GOD EFFEKT: Psykisk helsearbeiderne Janne Norman (t.v.), Line Gammelsæter og Hege Odden merker god effekt av et opplæringsprogram i kognitiv miljøterapi som de har deltatt i. FOTO: Siri Bjaarstad/NAPHA

Tryggere og mer tålmodige

Tryggere og mer tålmodige

Opplæring i kognitiv miljøterapi bidrar til tryggere og mer tålmodige fagpersoner. Det viser en fersk analyse av et opplæringsprogram for over 50 kommunale psykisk helsearbeidere i drammensområdet.

-Hensikten med prosjektet har vært å øke kunnskapen om bruk av kognitiv miljøterapi i bolig. Vi har prøvd å forstå om utdanningen de kommunalt ansatte har fått har vært med på å endre praksis i hverdagen, forteller Ottar Ness.

Ness er forsker ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Høgskolen har gjort en analyse av et opplæringsprogram i kognitiv miljøterapi, som er gitt til mer enn 50 kommunale psykiske helsearbeidere i drammensområdet.

Hovedtrendene blant ansatte

I Drammen 16. juni presenterte Ness de foreløpige inntrykkene, som er basert på spørreskjema og intervjuer med både ansatte og beboere.

De andre hovedtrendene forskerne finner er at opplæring i kognitiv miljøterapi kan bidra til å skape en felles praksis, at faglig veiledning har stor betydning, og at kognitiv miljøterapi kan være et verktøy for å skape bedre samtaler med beboerne.

Verdsetter veiledning

Det vekkes et stort engasjement når Ness snakker om veiledning.

-Dette med veiledning betyr alt, sier ei fra salen. Vi bruker kollegastøtte, og vi synes det fungerer bra, sier hun.

Ness forteller at intervjuene de gjorde med de ansatte viser at veiledningen som blir gitt i forbindelse med opplæringen er høyt verdsatt.

-Veiledning handler om å få reflektert sammen. Bli mer sikker på egen kunnskap, og samtidig mer ydmyk i møte med andre mennesker, sier Ness.

Mange nikker gjenkjennende til dette.

Beboernes syn

De foreløpige analysene viser at beboerne opplever at de ansatte som får opplæring i kognitiv miljøterapi er blitt mer modige. De synes at de som jobber i boligene tør å høre mer, at de spør mer og at det er lettere å få til en god relasjon.

-Når vi vet hvor mye relasjon har å si, så er jo dette viktig kunnskap, sier Ness.

Han forteller at de spurte beboerne om hva de ville undervist de ansatte i om de hadde muligheten til å bestemme.

-De svarte at de ville snakket om det å være medborger, og medmenneske, sier Ness.

Hva er behandling?

Forskeren forteller at det i intervjuene kom opp mange spennende diskusjoner med både beboere og ansatte.

-De var opptatt av mye av det samme. Blant annet reflekterte de over hva behandling er. Og hva er en miljøterapeut? Dette kan være viktige diskusjoner å ta videre, mener Ness.

-Kan slå litt i bordet

Line Gammelsæter, spesialhjelpepleier i Drammen kommune, har blitt tryggere i arbeidshverdagen sin etter å ha fått opplæring i kognitiv miljøterapi.

-Jeg kan merke endring. Men jeg er samtidig redd for at vi ikke klarer å ta det godt nok i bruk. Mitt ønske er mer veiledning. Og at ledelsen skal bli mer involvert. Jeg tror vi trenger en felles refleksjon om implementering, og hvilke forventninger vi har til hverandre som kollegaer, sier Gammelsæter.

Hun synes det er godt å ha fagkunnskap, blant annet i møte andre fagpersoner.

-Jeg føler at samarbeidspartnere ikke alltid anerkjenner at vi også kan fag. Vi kan slå litt i bordet med kognitiv miljøterapi, og det føles godt, sier Gammelsæter.

-Er mer samstemte

Hege Odden og Janne Norman har også deltatt på opplæringen i kognitiv miljøterapi. De kjenner seg begge igjen i hovedtrendene som Ottar Ness presenterte.

-Jeg føler meg tryggere og modigere. Dette gir oss et kompetanseløft. Vi kan bruke dette som en del av målsetning til boligen, sier Odden.

-Jeg tror vi er mer bevisste i forhold til hvordan vi møter beboernes individuelle behov. Vi er mer samstemte, og vi ønsker å jobbe mot noe. Vi bruker kunnskapen mer bevisst, og snakker mer oss kollegaer i mellom, forteller Norman.

Forsker Ottar Ness. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA arkiv.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen