Publisert: 23. september 2014
Gaute Strand

SKAL PÅ RÅDSLAG: NAPHA-rådgiver Gaute Strand. FOTO: NAPHA arkiv.

Hvordan styrke oppsøkende tjenester lokalt?

Hvordan styrke oppsøkende tjenester lokalt?

28. oktober kan du bli med og gi dine råd for hvordan man kan styrke og utvikle lokalbaserte tjenester til mennesker som både har problemer med rus og den psykiske helsen.

-Stadig flere kommuner ser rus og psykisk helse i sammenheng, og lager felles tjenester for disse områdene, sier NAPHA-rådgiver Gaute Strand.

Viktigst å få hjelp

Han ser dette som en riktig utvikling.

-Brukeren er ikke så opptatt av hvem han eller hun får hjelp fra. Det viktigste er at man får hjelp. En svært stor andel av de som har psykiske problemer har også rusproblemer, påpeker han.

På et rådslag i Oslo 28. oktober skal tjenester til disse målgruppene diskuteres.

Testet oppsøkende modell

De siste fem årene har Norge testet ut såkalte ACT-team, for å gi et godt tilbud til denne målgruppen der de bor.

-De 13 ACT-teamene har både rus- og psykisk helsekompetanse, og har ansatte fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten. De jobber oppsøkende opp mot brukere som hjelpeapparatet tidligere har hatt problem med å nå, sier Strand.

-Utfordrer det etablerte

På rådslaget legges en sluttevaluering av ACT-teamenes arbeid frem. Teamene er blitt fulgt av forskere fra Ahus.

-Hvis resultatene viser seg å være gode, så blir det spennende å se hvordan helsemyndighetene vil ta dette videre. ACT utfordrer det etablerte gjennom at så mange yrkesgrupper jobber sammen rundt brukeren, og at profesjoner som tidligere jobbet mer stasjonært nå er ute i felten, forteller han.

Det er tidligere kommet en midtveisevaluering og en intervjuundersøkelse blant brukerne av ACT-teamene.

I tillegg til ACT-utprøvingen er det også en satsing i Norge på å få til gode samhandlingsmodeller mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, med omtrent samme målgruppe. Deltakere fra disse prosjektene ønskes inn i rådslaget for at de skal dele sine erfaringer.

Dette skal diskuteres

Rådslaget 28. oktober er det første av tre rådslag i arbeidet med en varslet opptrappingsplan for rusfeltet, kalt «Sammen om oppsøkende og helhetlige tjenester i lokalsamfunnet».

Arrangementet fokuser på utvikling og styrking av tjenestetilbudet til mennesker med alvorlig, langvarig og sammensatte behov. Gaute Strand oppfordrer flest mulig til å møte opp, for å være med og diskutere følgende tema:

  • Hva innebærer kommunens ansvar for utredning og behandling av personer med rusmiddelproblemer/avhengighet og ROP-lidelser?
  • Hvilke tjenester og boliger har mennesker med rusmiddelproblemer og/eller samtidige lidelser behov for i kommunen/lokalsamfunnet?
  • Hvordan organiserer vi tjenestene på rusfeltet i dag, og hvordan bør vi tenke framover i utvikling og styrking av rusfeltet?
  • Fra døgnbehandling i TSB til ambulante og oppsøkende tjenester i «samsonen» mellom kommunale tjenester og desentraliserte spesialisthelsetjenester?
Nasjonalt rådslag 28. oktober

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen