Publisert: 08. oktober 2014.   Endret: 08. oktober 2015
Statsbudsjettet 2015 illustrasjonsbilde

STATSBUDSJETTET ble lagt frem i dag, og psykisk helse er blant områdene som prioriteres opp. (Illustrasjonsbilde: www.colourbox.com)

400 millioner til psykisk helse og rus i 2015

400 millioner til psykisk helse og rus i 2015

I forslag til statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen å øke bevilgingene til kommunene med 400 millioner kroner.

Innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene legges det til grunn at 200 millioner skal gå til skolehelsetjenesten og helsestasjonene, mens 200 millioner kroner skal gå til styrking av kommunale tjenester til personer med rus- og eller psykiske problemer.

Unngå innleggelser

–Vi må gi hjelp tidlig før problemene blir store. Et stort antall av innleggelsene i spesialisthelsetjenesten kunne vært unngått dersom tilbudet hadde vært bedre i kommunene. Derfor skal vi bygge opp lett tilgjengelige lavterskeltilbud der folk bor, sa Helse- og omsorgsminister Bent Høie da Statsbudsjettet for 2015 ble lagt frem i dag.

Hva betyr det for din kommune:

For den enkelte kommune faller økningen dette ulikt ut. Kommunal Rapport skriver i dag at de små kommunene får minst vekst i frie midler. Skaun er budsjettvinneren og Røst taperen, skriver nettstedet.

Følger med videre

-Selv om midlene spres på mange kommuner, og det i kroner og øre ikke er snakk om så store økninger i hver enkelt kommunes budsjett, blir det interessant å følge med på hvordan kommunene følger opp satsningen. Det er svært positivt at Regjeringen satser på feltet og viderefører vektleggingen av psykisk helse og rus, sier Trond Hatling, leder i NAPHA.   

Ny opptrappingsplan og stortingsmelding

Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats overfor mennesker med psykiske problemer og rusproblemer. Tilbudet skal bedres både på kort og lang sikt - både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. En ny opptrappingsplan for rusfeltet og en melding til Stortinget om fremtidens primærhelsetjeneste, der tilbudet innen psykisk helse i kommunene vil være sentralt, skal legges frem i 2015.

Viderefører satsninger

I tillegg til økningen i frie midler til kommunene, gjøres det justeringer i potten som går til bestemte satsninger, som psykologer i kommunene, bolig, ACT og FACT, Rask psykisk helsehjelp/lavterskeltilbud, samhandling, arbeid og psykisk helse.  

–Vi har også rom for å gi direkte tilskudd til 40 nye psykologstillinger i kommunene, sa Bent Høie på pressekonferansen ved Stavanger Sykehus i dag (NRK.no).

Spesialisthelsetjenesten

Innenfor offentlig poliklinisk rusbehandling og psykisk helsevern er det en budsjettert vekst på seks prosent, skriver Regjeringen.no.

Fritt behandlingsvalg, døgnplasser og et bedre helsetilbud i transport av psykisk syke styrkes  i Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag.

 

 

Trond Hatling, leder i NAPHA (FOTO: Hege Landrø Johnsen)

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen