Publisert: 09. oktober 2014
Bent Høie, helse- og omsorgsminister - på Toppmøtet, 2014

ET SKRITT TIL SIDEN: -Fagarbeidere må ta et skritt til siden for å gi brukerstemmene plass. SE opptak av Toppmøtet: KLIKK på bildet!

Diskuterer medisinfri behandling på Toppmøte

Diskuterer medisinfri behandling på Toppmøte

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse har sammen med 27 medarrangører invitert til Toppmøte i Oslo i dag om medisinfrie behandlingsalternativer. Se hele møtet på nett!

 (Saken oppdateres:)

I går ble statsbusjettet lagt fram. I dag diskuteres medisinfrie behandlingstilbud i et toppmøte.

-Vi må flytte makt

-Fagarbeidere må ta et skritt til siden for å gi brukerstemmene plass. Vi er rett og slett nødt til å flytte makt. Det kommer til å være slitsomt, og det er vanskelig. Mange vil spørre om man ikke bare skal la ting være som de er, sa Helse- og omsorgsminister Bent Høie i sin hilsen til Toppmøtet om medisinfrie behandlingtilbud i Oslo i dag.

Viktig møte

Brukere, pårørende, fagfolk fra ulike disipliner, og forskere, er representert på møtet.

-Jeg er glad for at dette er et toppmøte for de som er viktige på feltet. Min visjon er å skape pasientens helsetjenester, og da er slike møter viktigere enn lukkete møter i regjeringskvarteret, sa Høie.

Uakseptable holdninger

-Vi må redusere den unødvendige bruken av tvang som foregår i psykisk helsevern, sa Høie.

Han nevnte brukerstyrte senger og oppsøkende tjenester som eksempler på ting som virker. Ved siden av organisering og mangel på kunnskap, er holdninger hovedproblemer det må gripes tak i:

-Kort sagt: Helsepersonell må ha tillitt til at pasienter med psykiske lidelser er de som først og fremst de som kjenner seg selv, sin psyke og sine behov. En kan få inntrykk av at en tror at pasienter med psykiske lidelser ikke har den samme selvinnsikt som andre pasienter. Etter min oppfatning er dette en gammeldags og paternalistisk holdning som vi må komme vekk fra, sa han.

Tidligere i dag:

Hilde Hem, leder, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse åpnet møtet:

-Vi trenger ikke diskutere om det skal finnes medisinfrie behandlingsalternativ, det er allerede bestemt. Spørsmålet er hvordan vi skal gjøre det i praksis, sa Nasjonalt senter for erfaringskompetanses leder Hilde Hem da hun åpnet møtet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPPMØTE 2014

Helseminister Bent Høie og ikke minst tidligere statsminister i Danmark, Poul Nyrup Rasmussen deltar på møtet. Til innlegg og diskusjon om løsninger på medisinfrie behandlingsalternativer kommer i tillegg er topper fra brukerorganisasjoner, fag- og yrkesorganisasjoner og kompetansesentre innen psykisk helsefeltet representert.

Nå rundebordsdiskusjoner!

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen