Publisert: 21. oktober 2014
Forskningskonferanse 21.10

KONFERANSE OM BRUKERMEDVIRKNING I FORSKNING: F.V. Eva Svendsen (Erfaringskompetanse) Christine Øie (Høgskolen i Stord/Haugesund), Turid Møller Olsø og Arve Almvik (NAPHA). (Bengt Karlsson (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) er også i arrangementskomiteen.

Involvere brukere i forskningen!

Involvere brukere i forskningen!

Forskning på psykisk helsearbeid skal i større grad involvere kunnskap fra brukere og pårørende, men hvordan få det til? Dette diskuteres på NAPHAs forskningskonferanse 2014.

-Hvis brukere og pårørende involveres mer i forskningen på psykisk helsearbeid vil det kunne gi oss andre perspektiver og problemstillinger, antakelig også andre resultater av forskningen, sier Arve Almvik, faglig rådgiver i NAPHA.

I fag- og tjenesteutviklingen har allerede brukermedvirkning fått større plass, og det er naturlig at forskningen følger etter, men hvordan?

95 personer (forskere, brukere og pårørende) deltar på konferansen Å forske med eller forske påom forskning på psykisk helsearbeid 21. og 22. oktober. Arrangører er NAPHA i samarbeid med Erfaringskompetanse, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Stord/Haugesund og Tvangsforsk. 18 forskning- og utviklingsprosjekter presenteres som foredrag på konferansen, og 15 av disse også i en posterutstilling.

Samarbeidsorientert forskning

-Vi har lett etter forskningsmiljøer, som allerede driver med samarbeidsorientert forskning. Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Universitet i Agder er blant dem.Spesialisthelsetjenestens forskningsmiljøer er representert ved blant andre Ahus og Sykehuset Innlandet. Brukere og pårørende som har deltatt i forskning- og utviklingsprosjekter kommer også, sier Turid Møller Olsø, faglig rådgiver i NAPHA.

Lite forskning som involverer brukere

Eva Svendsen, seniorrådgiver i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har gjort en minikartlegging/stikkprøve i forskningsfeltet.

-Få forskningsprosjekter til nå har involvert bruker- og pårørende som medforskere gjennom hele forskningsprosessen, så dette er noe som er i begynnelsen, dette med å ha brukere med i hele prosessen i alle fall, sier Svendsen.

Eksempler fra prosjekter

Høgskolen i Buskerud og Vestfold har bygget opp en egen utdanning som skal øke brukere og pårørendes forskerkompetanse, slik at de kan delta i forskningsprosjekter. Til konferansen kommer forskningsmiljøer som allerede har drevet brukerinvolvering, samarbeidsforskning eller deltakerbasert forskning, som det også kalles, en god stund. Disse kan presentere metoder, mens andre er i startfasen av forskningsprosjektet og ønsker tilbakemelding for å forbedre prosjektene.

Eva Svendsen er spent på om det kommer opp mer nyanserte refleksjoner rundt utfordringene og fordelene med brukerinvolvering i løpet av konferansen. 

-Jeg håper at dette miljøet – de som representerer dette kunnskapssynet- blir viktigere. At en slik konferanse kan være et steg i riktig retning. Min visjon – eller intensjon – med å være med på dette arrangementet er at forskningen skal ligge tett opp til brukernes behov for å gjøre tjenestene best mulig, sier Eva Svendsen.

Hva er god hjelp?

Fagfeltet psykisk helsearbeid er komplekst, og at det ikke finnes gitte svar på hva som er god hjelp.

-Brukeres – og pårørendes kunnskap og perspektiv blir vesentlig for forskningen. Dette er understreket flere steder i det siste. Blant annet gjør kommunepsykolog Birgit Valla det i sin nye bok sier Arve Almvik. 

Arrangørene av konferansen håper konferansen vil inspirere flere:

-Kanskje får vi se flere samarbeidsprosjekter som brukere og forskere, sier Turid Møller Olsø i NAPHA.

 

 

 

UTFORDRING: -Betydningen av egenerfaring og subjektive opplevelser er ikke anerkjent av forskningen. Dette er holdninger vi må endre på, mener Bengt Karlsson, professor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, som er blant arrangørene av konferansen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen