Publisert: 24. oktober 2014
Snakketøyet

VERKTØY: Målet med "Snakketøyet" er å lage et godt, praktisk og tilgjengelig verktøy for samtaler med barn og foreldre.

Nytt verktøy for samtaler med barn som er pårørende

Nytt verktøy for samtaler med barn som er pårørende

For mange voksne er det å snakke med barn som er pårørende svært utfordrende. BarnsBeste har tatt dette på alvor når de har utviklet et nytt verktøy.

Siri Gjesdahl, leder i BarnsBeste åpnet torsdag ettermiddag en temakveld om barn som pårørende i Trondheim. BarnsBeste, Trondheim kommune, Kreftforeningen og St. Olavs hospital arrangerte denne i samarbeid, for å sette fokus på hvordan barn og unge som pårørende ivaretas på best mulig måte i en vanskelig livssituasjon.

Digitalt verktøy

Her presenterte Gjesdahl blant annet verktøyet "Snakketøyet" foran over hundre fagfolk og privatpersoner som hadde tatt turen til Erkebispegården i Trondheim. Barn som er pårørende har behov for å bli sett, hørt og involvert når foreldrene deres har psykiske vansker, rusvansker eller er alvorlig somatisk syke. Disse barna var i fokus denne ettermiddagen.

«Snakketøyet» er et digitalt verktøy for fagfolk og privatpersoner som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende. Det er utviklet av BarnsBeste, i samarbeid med psykiater Anne Kristine Bergem og barnepsykolog Svein Øverland.

Gjennom dette verktøyet kan en finne konkrete tips og råd til hvordan en kan snakke med barna, hvordan en kan veilede foreldre til selv å snakke med barna, samt hvordan en kan snakke med foreldrene om barna.

Niklas fra Skavland

Gjesdahl var opptatt av å fremheve ansvaret fagfolk har ovenfor barn som er pårørende, og viste til at mange ikke vet hvordan de skal snakke med barna i vanskelige situasjoner.

-Mange sier at de ikke vet hvordan de skal snakke med barna om dette, og mange behandlere og andre vi var i kontakt med sa at de ikke snakket med foreldre og barn om den voksnes sykdom, sier Gjesdahl. 

Fagfolks utfordringer er både knyttet til å snakke med barna om at deres foreldre er syke, og til å snakke med foreldrene om deres barn, og hvordan de opplever situasjonen. Hun viser til Niklas fra Skavlan, og det hun beskriver som hans flotte måte å snakke med barna på.

-Han setter seg på barnas nivå, setter seg ved siden av dem og spør om alt mulig, og så mange svar han får! Han er et godt eksempel på hvordan man kan snakke med barn, også i vanskelige situasjoner.

Behov hos fagfolk

Bakgrunnen for ”Snakketøyet” er at BarnsBeste over lang tid fikk mange forespørsler etter konkrete samtaleverktøy for helsepersonell,  etter kurs og informasjon. Ifølge Gjesdahl hadde ikke BarnsBeste kapasitet til å nå alle gjennom dette.

-Men vi ønsker å nå alle. Da var løsningen et elektronisk verktøy, og Snakketøyet  ble produktet.

Gjesdahl trekker frem at foreldre som regel er de beste til å informere egne barn, men at de kan ha behov for informasjon, støtte og veiledning om hvordan de kan snakke med barna sine på best mulig måte. 

Ut av terapirommet

Hun trakk også frem viktigheten av å ikke bare sitte på terapirommet og snakke med barna.

-Gjør noe sammen med barnet, vær der barnet er, gjør en aktivitet sammen i stedet for å sitte rett ovenfor barnet og snakke, sier hun.

En viktig ettermiddag

Temakvelden var gratis og åpen for alle som er berørt og har en interesse for temaet. Flere brukerorganisasjoner som Mental helse, Voksne for barn, Leve og Barn av rusmisbrukere var tilstede på temakvelden med stand.

Det var en ettermiddag med rom for spørsmål og dialog, og hvor fagfolk og privatpersoner sammen fikk kunnskap om barn som er pårørende ved somatiske sykdommer som kreft, når foreldre har psykiske vansker og eller rusproblemer.

Ifølge kreftkoordinator I Trondheim kommune, Inger- Lise Wille, var dette første gangen det ble arrangert en temakveld som dette i Trondheim, hvor flere instanser samarbeidet så tett.  

Siri Gjesdahl er leder i BarnsBeste

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen