Publisert: 05. november 2014
Graham Thornicroft

DELE HISTORIER PÅ FILM: Vi oppdaget at film har vel så stor effekt som foredrag i arbeidet med å endre holdninger, sier Graham Thornicroft fra Kings College i London.

-Redusert diskriminering må bli FN-mål

-Redusert diskriminering må bli FN-mål

Graham Thornicrofts forskning viser hvordan vi bør angripe stigmatisering og diskriminering av mennesker med psykiske lidelser.

-Vi bør jobbe for å redusere stigma og diskriminering i langt større grad enn vi gjør i dag, sier Graham Thornicroft.

Graham Thornicroft, professor i Community Psychiatry ved Centre for Global Health ved Kings College i London, regnes som en nestor innen arbeidet mot stigma knyttet til psykiske lidelser i Stor-Britannia. Han forsker også på global helse, og er en kjent størrelse i Europa innenfor psykisk helsefeltet. Som en av hovedforedragsholderne under Schizofrenidagene, legger han frem forskningsresultater om stigma og diskriminering, og hvordan det kan reduseres.

Stigma skader enormt

-I Stor-Britannia i dag topper mennesker med psykiske lidelser statistikken over hvilke grupper i samfunnet som er mest utsatt for diskriminering, sier Thornicroft.

Thornicroft trekker også fram ferske tall fra de skandinaviske landene som viser at gjennomsnittlig levealder for kvinner med psykiske lidelser er 15 år lavere enn gjennomsnittet for kvinner generelt. Menn dør opptil 20 år tidligere, hvis de har en psykisk lidelse.  

-Dette kaller jeg en skandale, sett i sammenheng med at vi neppe ville akseptert disse forskjellene om det hadde handlet om andre grupper, sier Thornicroft.

-Må bli FN-mål etter 2015

Aller verst utsatt er likevel mennesker med psykiske lidelser i lavinntektsland, der 80 % ikke mottar behandling.

-FNs Tusenårsmål (2000-2015) inneholder ikke et ord om psykisk helse. Nå arbeider vi  hardt for å få klare mål for feltet inn i FNs mål for bærekraftig utvikling etter 2015, sier Graham Thornicroft.

-Slik reduserer vi stigma

-For det første må mennesker med psykisk lidelser stå i sentrum for kampanjen. De må lede an, ikke helsearbeiderne, fordi de er den mest effektive ingrediensen i arbeidet med å redusere stigma rundt psykiske lidelser og motvirke diskriminering, sier Thornicroft.

Thornicroft og hans kollegaer har forsket på effekten av antistigmakampanjer og tiltak, og funnet eksempler på positive endringer over hele England. Endringene er små eller moderate. De skjer over tid.

-For det andre må det ligge et langsiktig engasjement i kampanjene, forpliktende støttet med midler fra myndighetene, sier Thornicroft.

Kortsiktige tiltak og kampanjer har vist seg uten virkning, i følge forskningen Thornicroft og kollegaer har gjort.

-For det tredje er åpenhet viktig. Det at mennesker snakker om sine psykiske lidelser, og det kan med fordel være kjente mennesker som gjør det, atleter, skuespillere eller politikere, sier Thornicroft.

Han mener tidligere statsminister Kjell Magne Bondeviks åpenhet om depresjon er et godt eksempel. Det samme er en amerikansk video med skuespiller Glen Close.

Teorien om sosial kontakt

Thornicroft og hans kollegaers forskning gikk ut fra teorien om at sosial kontakt reduserer stigma.

-Direkte personlig kontakt mellom mennesker med erfaring og mennesker uten erfaring med psykiske lidelser, endrer holdninger i positiv retning.

Levende bibliotek

I Norwich i England er det gjort positive forsøk med såkalt Living Library.

-I stedet for bøker, låner du en person i en halv time. Samtalen endrer holdninger, sier Thornicroft.

Overraskende funn

I forskernes studier kom det fram at film om og med mennesker som forteller åpent om sine psykiske lidelser har vel så stor innvirkning som å holde foredrag for en forsamling. Dette gjaldt særlig unge mennesker.  

-Dette overrasket oss, men overraskende funn er gjerne de mest interessante. Ved å lage én film, kan vi nå ut til mange, så dette resultatet er positivt for kampanjen, sier Thornicroft.

 

Schizofrenidagene, 5.-7. november, 2014

Europas største, faste tverrfaglige psykiatrikonferanse - et treffpunkt for nettverksbygging, faglig påfyll og gode kulturopplevelser.

Arrangører: Stavanger Universitetssjukehus Psykiatrisk divisjon og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i nært samarbeid med RKBU Vest, Sola DPS, Jæren DPS, BarnsBeste, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Klepp kommune, Universitetet i Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland, NAPHA, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, SEPREP, Rådet for Psykisk Helse, Klubbgata Legesenter og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (Rogaland).

Se programmet

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen