Publisert: 16. desember 2014
Anette Mjelde

Anette Mjelde, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA arkiv.

Evaluering av ACT-team ferdig

Evaluering av ACT-team ferdig

-Evalueringen av ACT-team i Norge viser at samarbeid på tvers av myndighetsområder og nye måter å organisere tjenestene på kan bidra til å løse utfordringene innen psykisk helse og rus, sier Anette Mjelde i Helsedirektoratet.

Forskerne bak evalueringen har sett på 12 norske ACT-team som startet opp i 2009 og 2010. I løpet av tre driftsår har teamene inkludert om lag 600 brukere i 30 kommuner. Alle brukerne som er fulgt i evalueringen har en alvorlig psykisk lidelse, og om lag 60 prosent hadde i tillegg en problemfylt bruk av rusmidler, skriver Helsedirektoratet.

-Mindre tvang

-Samtidighet fra kommune og spesialisthelsetjeneste og et helhetlig tjenestetilbud i ACT-team gir mindre bruk av tvang og redusert behov for oppholdsdøgn i psykisk helsevern. Det er gode resultater for en sårbar pasientgruppe, sier Anette Mjelde til direktoratets nettside

Andre hovedpunkter i evalueringen:

  • ACT-teamene har lykkes i å rekruttere målgruppen, og de dekker en befolkning på 800 000.
  • Nedgang i bruk av tvang med færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern og sterk reduksjon i antall oppholdsdøgn på tvang (fra 11 500 til 5 200 oppholdsdøgn).
  • Sterk reduksjon i antall oppholdsdøgn i psykisk helsevern og særlig for personer med mange innleggelser før inntak i ACT-team.
  • Færre har alvorlige psykiatriske og depressive symptomer.
  • Færre har alvorlig selvmordsrisiko.
  • Færre har problemfylt bruk av rusmidler.
  • Brukerne sier at har bedre helse, og at de er mer fornøyd med ACT enn tidligere behandling.
  • Pårørende er fornøyd.

Les også på napha.no:

Les mer om oppsøkende team på egen temaside i NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen