Publisert: 13. januar 2015
Snakk om rus - i responsivt design

NETTRESSURS FOR HÅNDEN: Snakkomrus.no kan hjelpe deg til å bli en bedre rådgiver i spørsmål knyttet til alkohol og andre rusmidler, sier Lars Lien, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for ROP. 

"Snakk om rus" i ny versjon

"Snakk om rus" i ny versjon

I dag ble nettressursen "Snakk om rus" relansert med flere nye verktøy og tilgjengelighet på mobil og nettbrett.

-Dette er nyttige verktøy for fagfeltet, og med responsiv versjon og ny app blir de enda mer tilgjengelige enn før, sier Lars Lien, leder i ROP. 

Dyktigere rådgivere

I forbindelse med Ropdagen 2015 13. januar lanserte Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) ny versjon av nettressursen Snakkomrus.no

"Snakk om rus" ble første gang lansert i 2012 og er utviklet spesielt for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten. Nettressursen inneholder elektroniske kartleggingsverktøy som skal gjøre rådgivere dyktigere i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler, samt opplevd psykisk stress. 

Med nye verktøy:

Den nye versjonen er oppdatert med flere verktøy: 

  • AUDIT-C - en kortversjon av AUDIT og som brukes for å identifisere risikokonsum av alkohol og/eller drikking som kan utvikles til misbruk og avhengighet. 
  • CAGE - et kartleggingsverktøy/en kort test for å identifisere alkoholbruk gjennom livet. 
  • SCL-10 - et verktøy for å identfisere psykiske plager siste syv dager. 

Fra før finner du verktøyene AUDIT, Alcohol-E, DUDIT, DUDIT-E, TWEAK og Alkoholenhetskalkulator på "Snakk om rus". 

De fleste verktøyene er nå tilgjengelige både på nettstedet Snakkomrus.no og i Snakkomrus-applikasjonen. Sistnevnte kan lastes ned fra App Store og Google Play.  

Uavhengig av PC

Nye "Snakk om rus" er tilpasset både PC og håndholdte enheter. Det innebærer at du kan foreta en kartlegging med den enheten du har for hånden, f.eks. mobil eller nettbrett. Teknisk sett er det et såkaldt responsivt design som gjør dette mulig, og som gjør deg uavhengig av pc.  

I tillegg har du "Snakk om rus"-app'en, som etter at den er lastet ned, kan benyttes uten  å måtte ha tilgang til Internett. 

 

 

 

LARS LIEN, leder Nasjonal kompetansetjeneste for ROP.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen