Publisert: 19. januar 2015
Kurs i familiesamarbeid ved psykose - TIPS Sør-Øst

(FOTO: Åsa Maria Mikkelsen/TIPS Sør-Øst)

Kurs i familiesamarbeid ved psykose

Kurs i familiesamarbeid ved psykose

Kunnskapsformidlende (psykoedukativt) familiesamarbeid ved psykose er anbefalt på høyeste i nivå i psykoseretningslinjen fra 2012. Våren 2015 arrangerer TIPS Sør-Øst et nytt kurs. Det er gratis og åpent for ansatte i alle helseregioner.

Tidlig oppdagelse og tidlig behandling av psykoser har ført til at behandlingsapparatet møter stadig yngre pasienter. En svært stor andel av disse bor hjemme hos foreldrene eller vil være avhengig av sin familie, sosialt og økonomisk.

-Dette understreker betydningen av familiesamarbeid som en viktig del av et opptimalt behandlingstilbud. Familiesamarbeidet bør starte opp i tidlig fase av en psykoseutvikling, sier Anne Fjell, spesialkonsulent i familiebehandling ved Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser.

Våren 2015

Kurset som TIPS Sør-Øst tilby våren 2015 tilfører kompetanse som er viktig for igangsetting av psykoedukativt familiearbeid både i enkeltfamilier og flerfamiliegrupper. Det byr på en en oppdatert forståelse av psykoseutvikling og anbefalte behandlingstilbud, i tillegg til en grundig gjennomgang av manualen for denne typen familiearbeid. Kursdeltakerne får tilbud om å lære gjennom rollespill over inneholdet i manualen. Vårens kurs vil også ha fokus på implementering av denne typen familiearbeid i kommunehelsetjenesten.

Basert på nyere forskning

Opplæringstilbudet har eksistert siden 1997, men har hele tiden vært under utvikling.

-Vi tar hele tiden inn nyere, dokumenterte forskningsresultater. Denne gangen særlig knyttet til psykose hos barn og ungdom, og vi tar opp problemstillinger knyttet til implementering, sier Fjell.

Anbefales

-Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser, anbefaler at alle bør få tilbud om kognitiv terapi, familiesamarbeid og medikamenter. Derfor er dette et veldig relevant kurs, sier faglig rådgiver i NAPHA, Gretha Helen Evensen.

- Vi vet at det har stor betydning for pasientenes bedringsprosess hvis familien ikke blir invitert med inn i behandlingstilbudet. Denne metodiske tilnærmingen ved psykoselidelser kan vise til en overbevisende effekt i forhold til å redusere tilbakefall hos pasientene og bedre familiemedlemmenes situasjon, sier Anne Fjell.

For lite tatt i bruk

Til tross for dette, er slike tilbud fraværende mange steder i landet.

-Det er flere årsaker til at tilbudet ikke er implementert. Det kan blant annet skyldes ledelsesutfordringen det er å sørge for at familiearbeidet får plass i et ordinært behandlingstilbud. Familiesamarbeid har heller ikke samme prestisje som individualbehandling og det er også mangelfull forståelse for hvordan et virksomt familietilbud skal være, sier Fjell.

Spesifikk kunnskap

Ikke minst eksisterer deg også et behov for økt kompetanse.

-En tradisjonell familieterapiutdanning omfatter ikke denne kompetansen og det er derfor våre kurs er spesifikt for familiesamarbeid ved psykoselidelser, sier Fjell.

Hva handler det om?

Kunnskapsbasert familiesamarbeid ved psykoselidelser handler både om hvordan familie og andre viktige omsorgspersoner for pasienten får informasjon og inviteres inn i et samarbeid om å støtte pasienten på best mulig måte. Familiene kan også få råd og hjelp til å ta vare på seg selv for å kunne være gode omsorgspersoner for personen som er syk. Den psykoedukative metoden er løsningsorientert og legger stor vekt på å lære familiene å kommunisere godt med hverandre.

Tilpasses den enkelte familie

Det psykoedukative familiearbeidet bygger på en grunnleggende strukturert metode og skal tilpasses den enkelte pasient og dennes familie/omsorgspersoner i alle faser av behandlingen. Familiesamarbeidet er en metode og et behandlingstiltak som også bør tas i bruk i kommunehelsetjenesten og egner seg som et godt samhandlingstiltak mellom de forskjellige behandlingsnivåene.

Informasjon om kurset finner du også på TIPS Sør-Østs hjemmeside

 

 

Kurs i psykoedukativt familiesamarbeid

Kursdager: Uke 15: 7. - 9. april Uke 17: 20. - 22. april
Sted: TIPS Sør-Øst, Fridtjof Nansens vei 12A, Majorstua, Oslo

Kurset er gratis og åpent for alle helseregioner.

Deltakerne må ha jobbet med psykoseproblematikk i to år, samt ha en helsefaglig grunnutdanning.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen