Publisert: 03. februar 2015
Arendalskonferansen

INNOVATIVE KOMMUNER: Hvordan jobber vi i neste generasjons kommune? Dette blir tema på Arendalskonferansen i juni.

NAPHA blir partner i Arendalskonferansen

NAPHA blir partner i Arendalskonferansen

I juni 2015 er NAPHA med som partner i Arendalskonferansen, som samler kommuneledelse, næringsliv og ideelle organisasjoner. Målet for konferansen er nye tanker og løsninger for kommunene.

-NAPHAs arbeid med nytenkning og innovasjon interesserte oss, dessuten har NAPHA et stort nettverk ute i kommunene, sier Kjell Sjursen, leder for Arendalskonferansen.

Arendalskonferansen har siden 2001 hatt som mål å stimulere til innovasjon og utvikling i kommunene. Hvert år samles ledergrupper fra hele landet i Arendal for å lære av hverandre og inspirere hverandre. KS, Helse- og omsorgsdepartementet, Røde Kors, Kirkens Bymisjon, samt en rekke enkeltkommuner er allerede partnere. Både næringsliv, ideelle organisasjoner, akademia og det offentlige er representert.

-Felles for partnerne er at de bidrar til innovasjon i kommunesektoren, og har et samfunnsmandat som gjør at de kan ha nytte av hverandre, sier Sjursen.

Kommunen 3.0.

Årets Arendalskonferanse vil ta for seg Kommunen 3.0, og komme med en analyse av de store utfordringene for fremtidens kommuner.Hvordan jobber vi i neste generasjons kommuner?

For NAPHA er det positivt at psykisk helse og utvikling av tjenestene, er viet stor plass på konferansen.

Store forventninger

Stian Reinertsen, faglig rådgiver i NAPHA, har ansvaret for NAPHAs deltakelse. Han henviser til at forventningene til fremtidens kommunale psykisk helsetjenester er store.

-Kommunene skal ta på seg nye oppgaver og forbedre eksisterende tilbud i tråd med veiledere og retningslinjer. De skal parallelt med dette utvikle nye ideer og ikke minst få på plass permanente løsninger. Arendalskonferansen med sine muligheter til kunnskap- og erfaringsdeling, blir i så måte spesielt interessant for NAPHA, sier han.

Ni av ti blir aldri noe av 

På Arendalskonferansen løftes det fram eksempler fra praksis, spesielt knyttet til utvikling. Kommunenes ledergrupper trenger slike læringsarenaer for å takle utfordringene, implementeringsutfordringene spesielt.

-Vi vet for eksempel at ni av ti ideer aldri blir noe av, til tross for at ideene kan være gode. Noe av grunnen er at implementering er vanskelig, og at mange kommuner opplagt mangler formaliserte prosesser og kanskje egnet kompetanse for å kunne realisere mye av dette, sier Stian Reinertsen.

-Reell brukermedvirkning

NAPHA får ansvaret for en egen fordypningssesjon om brukermedvirkning med tittelen «Den krevende brukerinvolveringen».

Utnyttelsen av brukerkompetanse er blant de store utfordringene. Spesielt på nivået innovasjon og utvikling, mener konferanseleder Kjell Sjursen.

-Det ligger ressurser der, som i alt for liten grad blir sett og verdsatt i dag. Når det gjelder området brukermedvirkning kan NAPHA som ny partner bidra med kompetanse vi ikke har fra før, sier han. 

Skåret høyest

Arendalskonferansens deltakere er selv med på å forme fordypningsdelen i programmet for konferansen i juni 2015. I desember ble de oppfordret til å stemme frem forslag via en questback sendt ut på høring til tidligere deltakere. Totalt vil konferansen tilby 14 sesjoner med faglig fordypning.

NAPHAs programforslag «Den krevende brukerinvolveringen» var det forslaget som vekket aller størst interesse i undersøkelsen.  

Stian Reinertsen, som er faglig rådgiver i NAPHA, skal lede denne sesjonen i juni.  

-Det forventes at tjenestene skal involvere brukerne i utviklingsarbeidet i større grad. Deres erfaringskompetanse skal utnyttes og de skal være med i arbeidet med å forbedre tjenestene.  Hvordan skal for eksempel funn fra brukerundersøkelser få konsekvenser for praksis? sier Stian Reinertsen. 

Involvere brukerne

-Konferansen vil se rollene i helsevesenet i kritisk lys, og utforske hva brukermedvirkning faktisk betyr. Kan brukermedvirkning løses på en mer radikal måte enn i dag? spør Kjell Sjursen, leder for Arendalskonferansen. 

Kjell Sjursen, konferanseleder, Arendalskonferansen 

KJELL SJURSEN: Konferanseleder, Arendalskonferansen.

 

 

 

 

 

 

Arendalskonferansen
  • Årlig konferanse for kommuneneledelse i Norge.
  • Utvikles og drives frem av kommunene og det kommunene selv definerer som behov.
  • Neste årskonferanse: 11.-12. juni, 2015
  • I løpet av året holdes også flere mindre konferanser om bestemte tema.
  • I Arendalskonferansens visjon om en moderne og fremtidsrettet offentlig sektor, spiller innovasjon og nytenkning en viktig rolle. Hvis kommunene skal få overskudd til å skape, må de ha evnen til la seg inspirere og lære i utradisjonelle nettverk. Konferansen vil legge til rette for dette.selv aktivt tar del i løsningene av.

 

 

 

 

 

STIAN REINERTSEN: -Arendalskonferansen som vindu til å tenke nytt innenfor kommunal sektor, er interessant, sier Stian Reinertsen, faglig rådgiver i NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen