Publisert: 24. februar 2015
Therese Austrheim Johnson

-Recovery for meg handler om å kunne ha et meningsfullt liv, og være deltaker på ulike arenaer til tross for at jeg har mine utfordringer, sier Therese Austrheim Johnson. Foto: Privat.

Skapende recoveryverksteder

Skapende recoveryverksteder

Vennegrupper, kurs i digitale fortellinger, guide til bruk av NAV og til gode møtesteder og aktiviteter i nærmiljøet. Det er blant resultatene etter et drøyt år med recoveryverksteder i Asker. Nå har prosjektet også fått sin egen nettside.

-Jeg er stolt over hva vi har fått til. Sist var vi over 30 stykker på recoveryverksted. Innspillene kom på løpende bånd, sier prosjektleder ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Therese Austrheim Johnson.

-Visste ikke hva dette skulle bli

Johnson har slitt med angst og depresjon. Hun er utdannet sosionom, og er ansatt ved Høgskolen med sin dobbeltkompetanse, for å utvikle recoveryverksteder i samarbeid med Asker kommune.

-Verkstedene holdes en gang i måneden, og er en møteplass og dialogarena for brukere, pårørende og ansatte innen psykisk helse og rustjenestene, forklarer hun.

Deltakerne har sammen bestemt hva de skal drive med. Det har gitt resultater.

-Det var utfordrende i begynnelsen. Vi visste ikke hva dette skulle bli. Nå er utfordringen å få i gang alle aktivitetene som ønskes, forteller Austrheim Johnson.

Flere konkrete resultater

Foreløpig har verkstedene blant annet resultert i guidene I møte med NAV og Kafeer og spisesteder i Asker og Omegn.

-Vi har også utviklet kurs i digitale fortellinger, sier hun.

Målet med alle tiltakene verkstedene utvikler er å styrke brukernes opplevelse av mening, håp og bedring, samt å bygge tjenester som støtter oppunder denne prosessen.

-Vi har laget en vennegruppe som har gitt folk større nettverk. Mitt inntrykk er at det at de får et større sosialt nettverk er viktig i manges recoveryprosess, sier  Austrheim Johnson.

Bygde opp livet igjen

Austrheim Johnson er klar på hva recovery betyr for henne selv.

-Recovery for meg handler om å kunne ha et meningsfullt liv, og være deltaker på ulike arenaer til tross for at jeg har mine utfordringer. For meg har det handlet om å bygge opp livet mitt igjen, gjennom meningsfull aktivitet, nettverk og derigjennom troen på at det er håp, forteller hun.

Ny nettside

Hun er fornøyd med å kunne vise frem prosjektets ferske nettside.

-Vi så tidlig i prosessen at vi ønsket en nettside for å kunne nå ut med det vi jobber med. Vi har en ansatt i 20 prosent stilling for å ordne med nettsidene, i tillegg til en gruppe av deltakere fra recoveryverkstedene som kommer med innspill. Vi får også hjelp fra kommunikasjonsavdelingen ved Høgskolen, sier hun.

Roser kommunen

Noe av det Austrheim Johnson er veldig fornøyd med hittil i arbeidet med recoveryverksteder er den store entusiasmen fagmiljøene har vist.

-Mitt inntrykk er at fagfolkene synes dette er både spennende og utfordfrende. Bare det at Asker kommune tør å gå inn i et slikt prosjekt, og at de nå skal få en halv stilling inn i prosjektet, viser at de vil satse på mer recoveryorienterte tjenester, mener hun.

Nylig var den nye virksomhetslederen for psykisk helse og rustjenestene i Asker på besøk, og hentet innspill til tiltak og måter å gjøre tjenestene bedre på.

-Det at brukere, pårørende og ansatte møtes for å diskutere hva som gir bedring, er etter min mening også en flott måte å sikre brukermedvirning, mener Austrheim Johnson.

To nysatsinger

Hun sier at man i prosjektet ønsker at deltakerne skal ha størst mulig bestemmelsesrett over det som skal skje. Det har preget også det som blir de kommende satsingene.

-Nå starter verkstedene opp egne temakafékvelder annenhver tirsdag, og recoverykurs inspirert av recovery colleges i England, sier hun.

RECOVERY
  • Recovery, eller bedringsprosesser, kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser. 
  • Les mer om Recovery i NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no.
RECOVERYVERKSTEDER
  • Siden 2014 har Asker kommune og Høgskolen i Buskerud driftet recoveryverksteder i Asker.
  • Deltakerne er brukere, pårørende og fagfolk innen rus- og psykisk helsetjenester.
  • Hensikten er å skape tjenester som vektlegger brukernes egne mål for bedring, og å støtte oppunder bedringsprosessene til de som deltar på verkstedene.
  • Prosjektet mottar støtte fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.
  • Prosjektet har nå fått egen nettside.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen