Publisert: 25. mars 2015
Jegersberg gård - planlegging

VIL TA I MOT FLERE: Ved Jegersberg Gård får alle som flytter inn individuell oppfølging fra en mentor med erfaringskompetane. Tre av mentorene i dag: Kristin Baatz (f.v.), Trond Offergård og Arild Strømmen. Etterhvert skal alle kunne fungere som mentor for andre. (FOTO: Jegersberg Gård)

 

 

Rehabiliteringstilbud tredobler kapasiteten

Rehabiliteringstilbud tredobler kapasiteten

Bystyret i Kristiansand har vedtatt å utvide rehabiliteringstilbudet for rusavhengige ved Jegersberg Gård fra åtte til 26 plasser.

NAPHA har tidligere skrevet om Jegersberg Gård og terapien der på Psykiskhelsearbeid.no.

-Dette er fantastisk. Det betyr at Jegersberg Gård nå kan utvikles til det som var intensjonen: Å bli et godt, men litt annerledes tilbud for mennesker med rusproblemer, som har et uttrykt ønske om å gjøre noe med livet sitt, sier Erik Torjussen, leder i ALARM og mentor for mentorene ved Jegersberg gård.

Samtidig med at flere får tilbudet, skal bygningsmassen utvides. En låve skal rives og et nytt bygg med hybler, kjøkken og verksted reises.

Driver kennel og stall

Jegersberg Gård er et rehabiliterings- og kompetansesenter for rusavhengige. Gårdens beboere og ansatte driver i dag en stall med hester og en dagkennel for hunder. Aktiviteten er både rehabilitering og næringsutvikling på samme tid. Ved siden av Tid, Kvalifisering og Fellesskap, er Mentor en av grunnpilarene i dette medikamentfrie tilbudet. 

Oppfølging fra mentor

-De som kommer til Jegersberg får individuell oppfølging fra en mentor som selv har vært rusavhengig. Med egen erfaring kan man bli en viktig støttespiller for andre på veien tilbake til livet, sier Torjussen.

Tilbudet startet i mai 2013, og har i dag åtte beboere og fem ansatte, av dem daglig leder/forretningsutvikler, to sosionomer og tre mentorer med erfaringskompetanse.

Viktig utvidelse

-Konseptet krever en viss mengde mennesker. Vi må i alle fall ha 26 personer, for at mentorfunksjonen skal fungere. Tanken er at alle som flytter til Jegersberg selv skal kunne bli mentorer for nye som etter hvert flytter inn, sier Pål Morten Steinsland, daglig leder.

Steinsland har bakgrunn fra næringslivet, og er glad for at Jegersberg Gård nå får muligheten til å utvide forretningsområdene sine.

Matproduksjon og skogsdrift

-Planene er at vi skal dyrke grønnsaker til eget bruk og kanskje for salg. For å kunne drive hage- og garnerservice trenger vi flere hender. Det samme gjelder drift av skog og levering av ved. I det nye bygget har vi planlagt en kafé, som gården kan sørge for matproduksjon til, sier han.

-Skaper noe sammen

Steinsland blir motivert av å skape noe sammen med de andre ved Jegersberg Gård.

-Hver dag kommer vi noen skritt nærmere målet. Det er motiverende å se resultatene rent forretningsmessig, men også at de som bor her får brukt sine evner. Det handler om å hente fram den enkeltes ressurser, sier Steinsland.

Litt etter litt

Husbanken finansierer boligene, og beboere betaler leie ved hjelp av bostøtte fra NAV, AFP eller ved inntekter fra jobb utenom Jegersberg Gård.

 De 18 nye plassene kan likevel ikke fylles med en gang.  

-Innflytting må skje i riktig tempo. Vi må ha skapt arbeidsplasser, og ha motiverte mentorer på plass, sier Steinsland.

Tiden det tar

Når flytter noen ut igjen?

-Du er her så lenge du har behov for det, og du flytter ut når du er klar for det. Vi legger vekt på at det tar tid å bli rehabilitert, få etablert et rusfritt nettverk, kvalifisere seg for en betalt jobb, og bli en bidragsyter til samfunnet. Det kan ta tre år, eller fem år. Det er veldig individuelt, sier Steinsland.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen