Publisert: 10. mai 2010

Brukeransettelser

temabilde-brukeransettelser

Om lag hundre personer arbeider pr. i dag (Januar, 2012) i stillinger som medarbeidere med brukererfaring i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Hensikten med å rekruttere medarbeidere med brukererfaring, er først og fremst å styrke tjenestene.

Medarbeider med brukererfaring

Litt ulike betegnelser med overlappende betydning eksisterer. Erfaringskonsulent er eksempel på tilsvarende stillingsbetegnelse. Brukeransatt brukes også. Medarbeidere med brukererfaring skal ikke erstatte eller overta rolle eller oppgaver som brukerrepresentanter eller de som driver likemannsarbeid har. (IS-1927).

I 2007 startet planleggingen av en egen utdanning til Medarbeider med brukererfaring, den er forsøkt ut ved Høyskolen i Buskerud, og evalueringen er godkjent.

Noen medarbeidere med brukererfaring arbeider direkte med pasienter, mens andre arbeider på systemnivå og tilrettelegger kurs, samarbeider med brukerorganisasjoner eller deltar i planleggingsprosesser. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse har kartlagt utbredelsen av typen ansettelser og undersøkt å bla. hvordan ansatte med brukererfaring benyttes som en ressurs innenfor helse- og sosialtjenestene, hvilke arbeidsoppgaver de får.

Ulike arbeidsoppgaver

I en artikkelen Psykisk lidelse - en kvalifikasjon, publisert i Tidsskrift for psykisk helsearbeid blir brukeransettelser karakterisert slik: ”En brukeransettelse er en ansettelse innenfor psykisk helsefeltet hvor det at man har brukererfaring er en vesentlig grunn til at man blir ansatt, enten det er i administrative stillinger eller mer klinisk virksomhet. Å ansette personer som er, eller har vært, brukere er ikke brukeransettelse i seg selv – egenerfaringen skal regnes som selve kvalifikasjonen for stillingen og erfaringskompetansen skal på en eller annen måte brukes i arbeidet.”

For å styrke tjenestene

et praksiseksempel fra Bergen kommune, der det til en hver tid er ca. 10-15 ansatte med brukererfaring, fremhever ledelsen tre fordeler:

  • Ansatte med erfaring som bruker av tjenestene skaper merverdi: språk, etikk og holdninger endrer seg positivt på arbeidsplassen.
  • I kontakt med brukerne av tjenestene kan de spre håp om bedring.
  • I tillegg kan det virke det positivt for den ansatte selv: Mange beskriver en opplevelse av vekst og utvikling ved å arbeide innenfor helsetjenesten og være med å påvirke.

Lær mer om brukeransettelser

Helsedirektoratets hefte Medarbeider med brukererfaring – en ressurs? er laget for å gi et nyansert bilde av hva medarbeider med brukererfaring handler om.

Nedenfor finner du praksiseksempler, film, rapporter, masteroppgaver, øvrige artikler og andre omtaler av kilder til kunnskap om temaet Brukeransettelser.

 

 

Alt om

brukeransettelser

Nyttig innen brukeransettelser:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen