Publisert: 24. september 2010.   Endret: 04. september 2015
1788918 øye

GJENNOMBRUDDSMETODEN: Sentral i tenkningen.

"...sett med pasientens øyne..."

"...sett med pasientens øyne..."

Les om revolusjonerende samhandling mellom brukere og fagpersoner. Fagmiljøer forbedrer kvaliteten på tjenestene ved å involvere pasienter, pårørende og brukere.

Denne artikkelen omhandler en rapport fra Norsk Sykepleieforbunds kvalitetsprosjekt
"...sett med pasientens øyne..." Brukermedvirkning – et gjennombrudd for ledere,
medarbeidere og pasienter."

Involvere overordnet ledelse

20 virksomheter fra spesialisthelsetjenesten og kommuner har arbeidet med å forbedre tjenestene sine ved å involvere pasienter, pårørende og brukere. De har blant annet benyttet seg av gjenombruddsmetoden og fokusintervjuer.

En av forutsetningene for å lykkes er en god forankring hos den overordnede ledelsen. Det har derfor vært et krav at topplederne i den enkelte organisasjon deltok på den første og siste samlingen.

Grunnpåler i gjennombruddsmetoden

Metoden har bidratt til å styrke fokus på:

  • Pasientenes medvirkning
  • Ledernes ansvar for kvalitetsutvikling
  • Formålet er å skape gjennomgripende kvalitetsforbedringer på 6-12 måneder
  • Gjennombruddet nås ved at man setter seg mål som krever radikal og annerledes tenkning

Ga mye læring

Deltakerne har gjennom prosjektet lært:

  • Tydeligere og forbedret ledelse
  • Konkrete metoder og verktøy
  • Forbedring av samhandling med pasienter, pårørende og medarbeidere

Det som virker umulig er mulig

Erfaringer fra prosjektet viser at det lar seg gjøre å videreutvikle helsetjenester når det skjer i tett samarbeid med dem det gjelder.

Gjennom setningen ”vi har tatt ned månen” forstår vi at de ved Rokilde Sykehjem har erfart et gjennombrudd i sin praksis.

Les mer her.

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning kvalitetsarbeid samhandling øvrige.artikler prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen