Publisert: 14. april 2010
2315576 puslespill
Å FINNE EN VEI: Hvordan skal forvaltningsnivåene samarbeide fremover? Denne artikkelen peker på dette.

Behov for bedre samhandling

Behov for bedre samhandling

Stortingsmelding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen - rett behandling-på rett sted-til rett tid - påpeker problemer knyttet til arbeidsfordeling og samarbeid mellom forvaltningsnivåene.

Det er behov for bedre samhandling mellom forvaltningsnivåene. Samhandlingsreformen påpeker at:

  • Vi har en helsetjeneste som i for liten grad klarer å gi et godt og sammenhengende tilbud til mennesker med kroniske eller sammensatte lidelser.
  • Disse personene blir i for stor grad behandlet i spesialisthelsetjenesten, når de heller kunne trengt et tilbud i kommunen.
  • Man tenker i for stor grad behandling framfor forebygging.

Les mer om samhandlingsreformen her.

Kommenter:

Mer om

samhandling offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen