Publisert: 20. mai 2010
607299 verden
NY KUNNSKAP: En rapport fra 2008 gir en oversikt over aktører, organisering og kunnskap i psykisk helse-feltet i Norge.

Kunnskap og politikk i helsesektoren: Know and Pol

Kunnskap og politikk i helsesektoren: Know and Pol

Norge deltar med en gruppe forskere i et internasjonalt forskningsprosjekt i helse- og utdanningssektoren, Know and Pol. Prosjektet undersøker kunnskapsyn og politiske prosesser på flere nivåer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Den norske innsatsen i prosjektet gjøres av en gruppe forskere fra Høgskolen i Østfold, Stein Rokkan senter ved Universitetet i Bergen, og forskningsgruppe for demokrati og styring ved NIBR, under ledelse av Helge Ramsdal fra HiØ. For mer informasjon om prosjektet, se hjemmeside her.

Bred innfallsport

Forskningen konsentreres om tre komplementære områder:

1)      Kartlegge kunnskap som er tilgjengelig for beslutningstakere i ulike land og kontekster, og undersøke forholdet mellom de som har eller produserer slik kunnskap og de som fatter beslutninger.

2)      Analysere beslutningsprosesser med spesiell oppmerksomhet mot måten informasjon og forståelse tas i bruk på og læring finner sted i ulike sammenhenger.

3)      Analysere den økende bruk av regulerende mekanismer som følger produksjon og spredning av informasjon, og studere hvordan de skapes, spres, og brukes av beslutningstakere.

Om norske forhold

Les oversiktsrapporten "The social and cognitive mapping of policy: Mental Health in Norway. Actors, Organisation and Knowledge" her. Den handler om aktører, organisering og kunnskap i psykisk helse-feltet i Norge og er skrevet av Helge Ramsdal, Gunnar Vold Hansen, Marit Helgesen og Marte Feiring.

Orientation 1, Final Report, February 2008. EU-prosjekt innen 6. rammeprogram.

 

 

Kommenter:

Mer om

organisering.av.tjenester samhandling forskningsrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen