Publisert: 09. juni 2010
Plan
KRISEPLAN: Rådet for psykisk helse har utarbeidet et utkast til mal for beredskapsplan ved personlige kriser.

Beredskapsplaner gir bedre hjelp

Beredskapsplaner gir bedre hjelp

Flere kan få frivillig hjelp dersom man har gode systemer for å oppdage tegn på at en ny krise er i emning, avdekke eller dempe forverring og søke hjelp på en hensiktsmessig måte. Dette vil kunne ivaretas gjennom personlige beredskapsplaner.

Som et element i prosjektet “Frivillighet før tvang”, gjennomført i regi av Rådet for psykisk helse, er det utarbeidet et utkast til mal for beredskapsplan.

Brukerens plan

Malen er basert på erfaringer fra helseforetakene. Planen er først og fremst tenkt å være brukerens plan, og uttrykke brukerens planer og ønsker ved en eventuell fremtidig krise. Malen kan fritt tas i bruk og endres etter eget skjønn.

Kommenter:

Mer om

tvang.og.makt verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen