Publisert: 23. august 2010
2271768 veiskilt
VERKTØY: En kompetanseplan kan vise veien.

Veileder for kommunal kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenestene

Veileder for kommunal kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenestene

En god kompetanseplan for helse- og omsorgstjenesten vil bidra til å heve kvaliteten på de tjenestene vi skal gi brukerne. Den kan bidra til at kommunene er bedre forberedt til å møte fremtidens kompetansebehov.

Denne veilederen er utarbeidet av LØKTA (interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenestene i Midt-Troms) på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. Hensikten er å lykkes med et planarbeid i kommunene som er målrettet, systematisk og strategisk i forhold til kompetanseplanlegging på kommuneorganisasjonens største arbeidsplass – helse- og omsorgssektoren.

Verktøy for rekruttering

En god kompetanseplan for helse- og omsorgstjenesten vil bidra til å heve kvaliteten på de tjenestene vi skal gi brukerne. Den vil være et verktøy for rekruttering og stabilisering av personell i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Nyttig for politikerne

Den vil også gi politisk- og administrativ ledelse i kommunen en god oversikt over utfordringene som kommunehelsetjenesten står ovenfor i fremtiden både i form av omfang og nye oppgaver. Dette kartlegges gjennom arbeidet med en kompetanseplan, noe som vil bidra til at kommunene er bedre forberedt til å møte fremtidens kompetansebehov iforhold til både nye oppgaver og roller.

Veilederen finner du her.

Kommenter:

Mer om

kompetanseutvikling organisering.av.tjenester praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen