Publisert: 16. oktober 2010
543602 ung
VANSKELIG: Helsehjelp kan koste dyrt, om du har lav inntekt.

Økt sykdomsrisiko kan være en følge av svake levekår og dårlig livskvalitet i bred forstand.

Økt sykdomsrisiko kan være en følge av svake levekår og dårlig livskvalitet i bred forstand.

Personer med nedsatt funksjonsevne bruker 70 prosent mer enn gjennomsnittet for befolkningen til helseformål.

Helseutgiftene er særlig tyngende for unge i alderen 20-34 år og for personer med lav inntekt. Dette framgår av rapporten Helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne.

De har store merutgifter til helseformål, særlig til egenandeler for medisiner på blå resept eller ved besøk hos lege eller psykolog. De har også større utgifter til andre reseptbelagte medisiner, tannlege og alternativ behandling. Les hele publikasjonen.

Helsepersonell må i slike situasjoner være særlig oppmerksomme på sitt informasjonsansvar etter Lov om helsepersonell m.v. § 17

Kommenter:

Mer om

psykisk.utviklingshemmede offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen