Publisert: 01. november 2010
853399 politi
NÅR DET ER PSYKISK KRISE: Hva er egentlig politiets rolle da?

Studie: Politiets håndtering av psykiatrioppdrag

Studie: Politiets håndtering av psykiatrioppdrag

Henriette Kaasa har analysert og tatt utgangspunkt i samtlige meldinger som er loggført som "sykdom/psykiatri"i Vestfold politidistrikts operative logg i 2009.

Det har i mange år vært debatt rundt politiets befatning med og håndtering av psykiatrioppdrag - blant annet i forhold til ressursbruk og bruk av makt.

I Vestfold ble det i 2006 opprettet et "Forum for Politiet i Vestfold, Psykiatrien i Vestfold HF og kommuner."

Forstå hverandre bedre

Forumet skal drøfte konkrete samarbeidssaker og bidra til økt kompetanse omkring psykisk lidelse og bedret forståelse av hverandres rammer. Det består av representanter på ledernivå fra utvalgte kommuner, politi og psykiatrien i Vestfold.

Ser på myter og vedtatte sannheter

Studien, som er laget av Henriette Kaasa, er initiert og finansiert av forumet. Kaasa jobber til daglig som koordinator og miljøterapeut i Tønsberg kommune og har en mastergrad i psykologi.

Hun har analysert alle meldinger som er loggført som psykiatrioppdrag i Vestfold politidistrikts operative logg i 2009. Datasettet omhandler 757 oppdrag. Rapporten ser på myter og vedtatte sannheter på området og hvorvidt de stemmer med virkeligheten.

Kommenter:

Mer om

tvang.og.makt samhandling organisering.av.tjenester forskningsrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen