Publisert: 28. januar 2011
1456440 norsk flagg
TANKEKORS: Hvordan kan ACT og det allerede etablerte psykiske helsetilbudet i norske kommuner utfylle hverandre på en god måte?

Om utvikling av ACT- team i Norge

Om utvikling av ACT- team i Norge

Denne artikkelen stiller spørsmål ved om aktivt oppsøkende behandlingsteam kan øke bredden i lokalbasert psykisk helsearbeid.

Bør vi gjøre tilpasninger av den opprinnelige ACT-modellen, for at ACT-team skal forsvare en uavhengig plass i vårt system i tillegg til de tjenestene som allerede er utviklet?

I Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr 4 2010 har Leif Jonny Mandelid en artikkel som diskuterer satsingen på ACT-team i Norge. Fra artikkelen sakser vi følgende:

Hvorfor ACT?

Norge satser på aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) til tross for at gevinster ved disse behandlingsteamene ser ut til å avta ved tilstedeværelse av lokalbasert psykisk helsearbeid av typen vi har allerede. Artikkelen presenterer bakgrunnen for ACT, gjennomgår trender i foreliggende evidens, og stiller på bakgrunn av den spørsmål rundt innføring av ACT i Norge:

Tilpasse lokale forhold

Hvor hensiktsmessig vil det være å innføre konvensjonelle ACT-team? Bør vi gjøre lokale tillempinger? Hvordan definere en målgruppe som er best tjent med slike behandlingsteam, sammenlignet med øvrig psykisk helsearbeid? Hva vil kjennetegne målgruppen? Konklusjonene peker mot at vi trolig bør tilpasse aktivt oppsøkende behandlingsteam til lokale forhold og forske mer på egenskaper ved målgruppen.

Artikkelen kan bestilles fra www.idunn.no

Abonnenter av Tidsskrift for psykisk helsearbeid kan lese artikkelen i fulltekst her.

Kommenter:

Mer om

oppsøkende.team vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen