Publisert: 04. februar 2011
Ill.foto: Samtale2
VIKTIG MØTE: Brukerne må bli møtt av et hjelpeapparat som er åpent for tilbakemeldinger, mener Valla. Ill.foto: www.colourbox.no

Jakten på god kvalitet

Jakten på god kvalitet

Kvalitetsindikatorer må inkludere brukerperspektivet, sier Birgit Valla

Hva er god kvalitet i psykisk helsearbeid, spør Birgit Valla i sin kommuneblogg på nettsidene til Norsk Psykologforening.

Birgit Valla er kommunepsykolog, ansatt i Stange kommune i Hedmark, i Virksomhet Barn og Familie. Hun mener at kvalitetsindikatorer som viser behandlingsresultat foreløpig er mangelvare innen psykiske helsefeltet.

Indikatorer

Valla etterlyser nasjonale kvalitetsindikatorer som gir brukerne mulighet til å delta i å evaluere kvaliteten på den tjenesten de mottar, og gir dem makt til å evaluere hva som er god kvalitet på egen behandling.

Fra et brukerperspektiv vil det å motta den hjelp og støtte man har behov for være en viktig kvalitetsindikator.

Kravet om resultater slik brukerne selv vurderer det, må sees i sammenheng med kompetanse. Her mener Valla at man innen offentlig sektor har en lang vei å gå.

Kompetanse

For at det skal bli meningsfullt for brukerne å komme med tilbakemeldinger, må de bli møtt av kompetente behandlere og et godt organisert hjelpeapparat som er mottakelig og åpen for tilbakemeldingene.

Valla ser et stort behov for høy og bred kompetanse innen psykisk helse, etter å ha jobbet i kommunen en stund. Selv om dette alene ikke borger for høy kvalitet. Det bør også stilles krav til informasjon av tjenestene ut til brukerne.

Kvalitet kan sikres

Birgit Valla mener at det i dag fremstår som nærmest umulig å vite hva slags tilbud man ville få gjennom den tilgjengelige informasjon på de ulike nettstedene for dette.

Valla viser til et eksempel på et tilbakemeldingsverktøy brukt i et lavterskel gruppetilbud i Ringsaker kommune.; Klient- og resultatstyrt praksis (KOR), som er med på å sikre kvaliteten i tjenestetilbudet.

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning kvalitetsarbeid øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen