Publisert: 11. februar 2011.   Endret: 19. desember 2017
Ill.foto: Innvandrer

MINORITETSPERSPEKTIV: Råset for psykisk helse vil ha et mer kultursensitivt helsevesen. Ill.foto: www.colourbox.no

Innvandrere mer utsatt for psykiske problemer

Innvandrere mer utsatt for psykiske problemer

Rapport etterlyser systematisk minoritetsperspektiv i helsevesenet.

Er offentlige tjenester organisert slik at de tilbyr likeverdige tjenester?

Er helsetjenestene faglig rustet til å forstå og sette seg inn i behovene til personer med minoritetsbakgrunn?

Dette tas opp i rapporten «Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn» som Rådet for psykisk helse har utarbeidet i 2007. De retter søkelyset mot psykisk helse i innvandrerbefolkningen i Norge.

Mer utsatt

I rapporten fremkommer det at mennesker med minoritetsbakgrunn som bor i Norge, er mer utsatte for psykiske problemer og psykisk sykdom enn befolkningen for øvrig.

Videre viser rapporten til strukturelle forhold i det norske samfunnet generelt og i tjenesteapparatet spesielt, som fører til at denne gruppen også har dårligere muligheter for å få hjelp og behandling.

Det etterlyses et systematisk minoritetsperspektiv i alle ledd av tjenesteapparatet: Et helsevesen som er mer kultursensitivt, og har mer kunnskap om minoriteter og psykisk helse.

Handlingsplan

Rapporten tar til orde for at psykisk helse burde vært behandlet spesifikt i regjeringens handlingsplan for integrering, tatt i betraktning den demografiske utviklingen.

Rådet for psykisk helse har i denne rapporten samlet kunnskap om psykisk helse og risikofaktorer blant innvandrere i Norge.

Det foreslår en rekke tiltak som det mener vil bidra til forebygging av psykiske lidelser og bedre den enkeltes tilgang til helsetjenestene.

Rådet har også forslag til hvordan helsetjenestene bedre kan møte brukere med minoritetsbakgrunn.

Kommenter:

Mer om

minoriteter offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen