Publisert: 07. april 2011
110404_P60s_fotografier_1 (2).jpg
UTSTILLING: Våren 2011 kunne 60 - tallets fremtidsoptimisme oppleves på Paulus Sykehjem. (Foto: Julie Sandberg.)

Kreativ omsorg

Kreativ omsorg

Ved Attendo Paulus Sykehjem brukes kultur for å fremme både den fysiske og psykiske helsen hos eldre.

 I samarbeid med Oslo Museum avd. Bymuseet ønsket Paulus Sykehjem velkommen til et gjensyn med 1960- årene i form av vandreutstillingen «Da vi ble moderne”, med fotografi og interiør. Tidligere har de lånt Bymuseets utstilling “Mot fremtiden”, som omhandler etterkrigstidens Oslo i årene 1946 – 1959. Oslo Museum besøkte utstillingen til sykehjemmet og bildene som de da tok kan du se her.

Et åpent og gratis tilbud for alle

Paulus Sykehjem ønsker ikke å være en lukket institusjon, men tvert i mot å “åpne opp veggene” og invitere nærmiljøet og andre inn. De ønsket andre sykehjem, ansatte, familie og venner, barnehager og andre retro-elskere velkommen til utstillingen.

“Kom innom for en titt, en kaffetår og vandring tilbake i tid!”

Invitasjonen med mer informasjon finner du her. Egen plakat som ble laget finner du her.

Ydmykhet

Daglig leder ved Paulus Sykehjem Geir Hansen sier at det er komplisert å drive sykehjem i dag, hvor man på den ene siden nærmer seg et sykehus med fokus på kompliserte medisinske tilstander og behandling. På den annen side er dette hjemmet til de som bor der og dette krever et kompetent pleiepersonale som ser og ivaretar hele mennesket. Hansen fremhever egenskapene til å vise ydmykhet og evne og se livsløpet for de som bor og avslutter livene sine der.

Verdsetting av sosiale roller gjennom å bruke kultur

Geir Hansen sier videre at det å styrke individet, personens verdighet og sosiale identitet er områder som må bedres innenfor eldreomsorgen. Ved Paulus Sykehjem er de tydelige på å bruke kultur for å ivareta både fysiske-, psykiske-, sosiale- og åndelige behov hos de som bor der, noe som gir en verdsetting av sosiale roller for de eldre. Hvis man ikke ivaretar de eldres interesser og aktiviteter, risikerer personen å “miste” mye av den man er.

Minner som terapeutisk modell

Denne utstillingen skal stå i flere måneder, og erfaringene ved sykehjemmet viser at den vekker minner hos den enkelte. Personlige minner og historier som kanskje har vært glemt i lang tid. Ingeborg Selnes som er kulturarbeider ved sykehjemmet forteller at det gjør det lettere å bli kjent med den enkelte.  Minnene er med på å tydeliggjøre personen som et helt menneske med sine ulike sosiale roller opp gjennom årene. Hun sier videre at det berører sterkt når for eksempel noen som er kommet langt i sykdommen sin (Demens) og kanskje har glemt å snakke, plutselig kan si en setning, synge eller erindre ting.

Hansen forteller at denne utstillingen blant annet med oppbygging av ulike tablåer i tillegg til å fremkalle minner, også kan brukes som en terapeutisk metode i grupper for demente.

Du kan se hele videoen fra åpningsdagen med konsert, moteoppvisning og intervjuer her.


Kommenter:

Mer om

eldre.og.psykisk.helse kunst.og.kultur behandling.i.psykisk.helsearbeid praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen