Publisert: 28. april 2011
trh1.jpg
Prosjektleder Heidi Westerlund og BSB Prosessleder Ola Kristian Johansen

Brukernes erfaringer med oppfølgingstjenesten i Trondheim kommune

Brukernes erfaringer med oppfølgingstjenesten i Trondheim kommune

Oppfølgingstjenestene for Øst- og Midtbyen i Trondheim kommune får god tilbakemelding for sin individuelle oppfølging, som er preget av tillit begge veier.

Dette kommer fram i denne rapporten, lagt ut på hjemmesiden til Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling). 

Evalueringsrapport - "Bruker spør bruker"

Rapporten er en evaluering av oppfølgingstjenesten for Øst- og Midtbyen i Trondheim kommune. Evalueringen er basert på "Bruker-spør-bruker"-metoden, og det er 36. gang denne metoden blir brukt i evalueringsarbeid.

Rapporten omhandler kvalitativ tilbakemelding fra 21 brukere av tjenesten, samt oppsummeringen fra dialogkonferansen hvor både brukere og ansatte deltok. Brukerne i denne sammenhengen har både ruserfaring og / eller psykiske problemer. 

Hva sier evalueringen?

Faglig god hjelp er knyttet til fagfolkenes kunnskap om gruppens behov, men like viktig er arbeidsformen, sier brukerne av oppfølgingstjenesten. De fremhever opplæring og trening i teknikker som kan bidra til å mestre egne tanker som nyttig o viktig. Trygghet for å kunne å møte samme personer over tid blir sagt å gi bedre kvalitet.

Krav og praktisk hjelp hand i hand

Brukerne ønsker at fagfolkene stiller krav til dem. Kravene formidler forventninger om endring og  stimulerer til aktiviteter som bidrar til mestringsopplevelser. Samtidig framhever brukerne betydningen av praktisk hjelp som for eksempel visninger på ny bolig eller hjelp i kontakten med NAV.

Fritidstilbud i grupper

Brukerne trekker fram gruppetilbud som viktig i forhold til flere funksjoner. Først og fremst er det en arena der det er rom for å snakke om utfordringer i livet. Når friluftsliv er rammen for gruppetilbudet, blir det lettere å snakke om det som er vanskelig, sier brukerne. Et eksempel er barn og unge som har behov for å snakke om foreldrenes psykiske problemer. Gruppetilbud for barn og unge som pårørende avlaster foreldrene. I dialogkonferansen (se faktaboks) ble det etterlyst mer samarbeid med brukerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner i kultur - og fritidssektoren.

Savner informasjon

Brukerne opplever at oppfølgingstjenesten er lite tilgjengelig og litt "hemmelig". Dette kan skyldes at spesialisthelsetjenester og andre kommunale tjenester ikke informerer godt nok om tilbudet.

Gjennomføring

Det er Kompetansesenteret for Brukererfaring og Tjenesteutvikling som har gjennomført evalueringen ved Prosjektleder Heidi Westerlund og BSB Prosessleder Ola Kristian Johansen. Les mer her: Westerlund,H, Johansen O.K. og Bjørgen D. (2010) Bruker Spør Bruker Evaluering Trondheim kommune, Oppfølgingstjenesten Øst og Midt-Byen. KBT Midt-Norge.

Bruker Spør Bruker - (BSB) evaluering

Bruker Spør Bruker (BSB)

  • Er en evaluering som ble utviklet i 1998 til 2001. 
  • Formålet med metoden er  å fremme brukernes erfaringer og kunnskap om tjenesten som grunnlag for tjenesteutvikling.
  • Bygger på en kvalitativ tilnærming for dokumentasjon av brukeres erfaringer med tjenester, det vil si det samles inn kvalitative data ved hjelp av kvalitative metoder.
  • Som en del av undersøkelsen gjennomføres en dialogkonferanse hvor både tjenesten og brukere deltar for å diskutere funnene. Bruker Spør Bruker har som kjerneprinsipp at de som gjennomfører evalueringen selv har erfaringer som brukere av tjenestene.
  • Det er gjennomført over 30 BSB evalueringer i hele Norge.
  • Du finner mer informasjon på www.brukererfaring.no

Kommenter:

Mer om

brukerundersøkelser faglig.kvalitet god.hjelp.i.et.brukerperspektiv brukererfaringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen